Polityka prywatności
Koordynatorem Sceny Letniej w Toruniu jest
Toruńska Agenda Kulturalna, instytucja
finansowana ze środków Gminy Miasta Toruń.

Scena Letnia w Toruniu: czerwiec–sierpień 2020 roku

Scena Letnia w Toruniu: czerwiec–sierpień 2020 roku
Scena Letnia to coroczny cykl wydarzeń kulturalnych. W 2020 roku, pomimo zmian spowodowanych COVID-19, kultura znów zawita do Torunia, by w letnie wieczory umilić czas i dostarczyć niezapomnianych wrażeń — muzycznych, teatralnych czy filmowych.
Od czerwca zaprosiliśmy do plenerowego Kina Letniego za Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu (al. Solidarności 1–3), a w lipcu i sierpniu proponujemy także spektakle i koncerty na świeżym powietrzu w różnych punktach Starego Miasta. W ramach wydarzeń Toruńska Agenda Kulturalna prosi o przestrzeganie aktualnych zasad bezpieczeństwa, a w szczególności zasłaniania ust i nosa (maseczką lub przyłbicą) czy zachowywania dystansu co najmniej 2 m od innych uczestników wydarzeń.
Wstęp na wszystkie koncerty i spektakle jest wolny! W poszczególnym wydarzeniu może uczestniczyć maksymalnie 150 osób. Obowiązuje kolejność wejścia na teren wydarzenia.
Bilety na Kino Letnie w symbolicznej cenie 5 zł za seans dostępne do kupienia bezpośrednio na godzinę przed pokazami w kasie Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w CKK Jordanki. Pula biletów jest ograniczona (150 miejsc). Przypominamy, że w budynku kasy może przebywać tylko jeden klient. Prosimy także o zachowywanie bezpiecznego dystansu 2 metrów.
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura — Interwencje 2020”.
Nadchodzące wydarzenia
Ważne! Zasady bezpieczeństwa

Podczas wydarzeń obowiązywać będą zasady zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

Limit uczestników:
150 osób

W wydarzeniu może uczestniczyć tylko 150 osób. W przypadku obowiązujących biletów, osoby bez ważnego biletu wstępu nie zostaną wpuszczone na teren imprezy. Tym samym prosimy o przybycie odpowiednio wcześniej w celu uniknięcia ewentualnych kolejek. Podczas oczekiwania do kasy, bądź przed wejściem na teren imprezy, prosimy o zachowanie co najmniej 2 metrów odstępu od pozostałych oczekujących.

Obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic

Na terenie wydarzenia obowiązywać będzie bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa, czyli noszenia maseczek lub przyłbic ochronnych. Uczestnicy imprezy mają obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej. Osoby, które takowych nie będą posiadały nie zostaną wpuszczone na teren imprezy. W celach bezpieczeństwa, prosimy także, aby nie zdejmować maseczek podczas sensu.

Dezynfekcja rąk i zmierzenie temperatury

Przy wejściu na teren imprezy dostępne będą dozowniki z płynem dezynfekcyjnym. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do jego użycia przy wchodzeniu. Ponadto przy wejściu wszystkim oczekującym zostanie zmierzona temperatura. Uwaga! Osoby z temperaturą powyżej 37°C nie zostaną wpuszczone na teren imprezy.

Zachowanie co najmniej 2 metrów odstępu

Podczas poruszania się na terenie imprezy, bądź w kolejce do wejścia, prosimy o zachowywanie bezpiecznego odstępu co najmniej 2 metrów od pozostałych uczestników wydarzenia.

Zakaz przesuwania krzeseł

Na terenie wydarzenia obowiązuje zakaz przesuwania i przenoszenia krzeseł ustawionych według panujących zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. Po każdym pokazie krzesła będą dezynfekowane.

Podanie danych osobowych i złożenie oświadczenia

Warunkiem wejścia na teren imprezy, dla zachowania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego będzie podanie danych osobowych, imienia i nazwiska oraz numeru kontaktowego. Ponadto przed wejściem wymagane będzie złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Dane osobowe będą przetwarzane przez 2 tygodnie tylko i wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia wydarzeń i zachowania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. Administratorem danych jest Toruńska Agenda Kulturalna.

Regulamin do pobrania
Minione wydarzenia