Polityka prywatności

Zwiększenie poziomu uczestnictwa mieszkańców Torunia w życiu kulturalnym miasta to cel realizowanego od 1 grudnia 2011 roku projektu kulturalnego Toruńskiej Agendy Kulturalnej, którego bezpośrednimi beneficjentami są środowiska twórców toruńskiej kultury, a pośrednimi mieszkańcy Torunia i osoby odwiedzające miasto.

Projekt jest konkursowym systemem wsparcia rzeczowego dla organizatorów wydarzeń kulturalnych, w ramach którego osoby fizyczne, grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe przygotowujące wydarzenia kulturalne na terenie Torunia mogą ubiegać się o pomoc przy zakupie przedmiotów i usług niezbędnych do realizacji swoich inicjatyw. O tym, kto takie wsparcie uzyska zadecyduje komisja konkursowa. Wszystko po to, by  najlepiej dopasować projekt do potrzeb jego odbiorców – twórców i uczestników toruńskiej kultury.

Uwaga! Wnioskodawcy proszeni są o kontakt z Toruńską Agendą Kulturalną w przypadku pojawienia się problemów technicznych związanych z wypełnieniem wniosku. Wnioski, które nie zostaną przesłane za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków, nie będą przyjmowane.

Harmonogram obszarów-osiedli Torunia na rok 2020, które będą preferowane w danym naborze wniosków jako obszary, w których będą się odbywały działania współfinansowane w ramach programu Mikrowsparcia:

Podział na obszary-osiedla odpowiada obszarom poszczególnych rad okręgów — jednostek pomocniczych Gminy Miasta Toruń.

Według tych obszarów sporządzane są także lokalne listy projektów do budżetu partycypacyjnego w Toruniu.
Mapa z podziałem na poszczeólne obszary dostępna jest pod adresem:

Podział na obszary-osiedla


Mikrowsparcie — regulamin
Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora TAK z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania Mikrowsparcia
Mikrowsparcie — wykluczenia
Lista materiałów lub usług, które NIE mogą być finansowane ze środków Mikrowsparcia
Mikrowsparcie — karta oceny wniosku
Karta oceny wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Mikrowsparcia
Mikrowsparcie — komisja oceny wniosków
Struktura komisji oceny wniosków udzielania Mikrowsparcia
Mikrowsparcie — wytyczne
Wytyczne ds. oceny projektów w ramach programu Mikrowsparcia (zmiana na dzień 07.01.2019)
Mikrowsparcie — jednostkowe koszty wydruków
dla zamówień realizowanych przez Toruńską Agendę Kulturalną
Mikrowsparcie — znak graficzny
Format PDF
Mikrowsparcie — znak graficzny
Format CorelDraw (wersja 9)

Dokumenty archiwalne

Mikrowsparcie — regulamin
Zarządzenie nr 12/2018 Dyrektora TAK z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania Mikrowsparcia
Mikrowsparcie — regulamin
Zarządzenie nr 13/2016 Dyrektora TAK z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania Mikrowsparcia — tekst jednolity w załączniku
Mikowsparcie — wykluczenia
Lista materiałów lub usług, które NIE mogą być finansowane ze środków Mikrowsparcia
Mikowsparcie — karta oceny wniosku
Karta oceny wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Mikrowsparcia
Mikowsparcie — komisja oceny wniosków
Struktura komisji oceny wniosków udzielania Mikrowsparcia
Mikrowsparcie — wytyczne
Wytyczne ds. oceny projektów w ramach programu Mikrowsparcia (zmiana na dzień 31.03.2014)
Mikrowsparcie — archiwalne jednostkowe koszty wydruków
dla zamówień realizowanych przez Toruńską Agendę Kulturalną
Mikowsparcie — wykluczenia
Lista materiałów lub usług, które NIE mogą być finansowane ze środków Mikrowsparcia
Mikrowsparcie — regulamin
Zarządzenie nr 5/2013 Dyrektora TAK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania Mikrowsparcia — tekst jednolity w załączniku
Mikrowsparcie — zmiana regulaminu
Zarządzenie nr 5/2012 z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany w Regulaminie udzielania Mikrowsparcia
Mikrowsparcie — regulamin
Archiwalny regulamin programu Mikrowsparcia
Mikrowsparcie — wykluczenia
Archiwalna lista materiałów lub usług, które NIE mogą być finansowane ze środków Mikrowsparcia
Mikrowsparcie — wytyczne
Wytyczne ds. oceny projektów w ramach programu Mikrowsparcia
Mikrowsparcie — archiwalne jednostkowe koszty wydruków
dla zamówień realizowanych przez Toruńską Agendę Kulturalną

Projekt jest konkursowym systemem wsparcia rzeczowego dla organizatorów wydarzeń kulturalnych, w ramach którego osoby fizyczne, grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe przygotowujące wydarzenia kulturalne na terenie Torunia mogą ubiegać się o pomoc przy zakupie przedmiotów i usług niezbędnych do realizacji swoich inicjatyw. O tym, kto takie wsparcie uzyska zadecyduje komisja konkursowa. Wszystko po to, by  najlepiej dopasować projekt do potrzeb jego odbiorców – twórców i uczestników toruńskiej kultury.

Uwaga! Wnioskodawcy proszeni są o kontakt z Toruńską Agendą Kulturalną w przypadku pojawienia się problemów technicznych związanych z wypełnieniem wniosku. Wnioski, które nie zostaną przesłane za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków, nie będą przyjmowane.


Miasto Toruń Toruńska Agenda Kulturalna Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Studio Druku Kartel Press SA DMI Media