Polityka prywatności

LABIRYNT WOLNOŚCI — wystawa dwuczęściowa

„Labirynt Wolności” jest częścią większego projektu artystyczno-badawczego „Dramat Wolności”. Sześcioosobowy zespół, ma za zadanie wykonanie sześciu filmów i obiektów wg autorskich koncepcji każdego uczestników projektu. Idea tego projektu zasadza sie na przekonaniu, że wolnością zajmować się można i trzeba zawsze, niezależnie od realiów politycznych, religijnych, społecznych; że wolność jest dobrem, o które należy zabiegać, które należy pielęgnować; że wolność ma też wymiar tragiczny: wolność to możliwość wyboru, ale także konieczność wyboru; to niebezpieczeństwo złych wyborów.

Podsumowaniem całego przedsięwzięcia będą dwie wystawy wzajemnie się dopełniające. Pokaz filmów odbędzie się w studio multimedialnym w siedzibie Zakładu Plastyki Intermedialnej UMK przy ulicy Mickiewicza 121. Prezentacja obiektów — przedmiotów sztuki odbędzie się w galerii „Nad Wisłą” przy ulicy Przybyszewskiego 6. Wystawom tym towarzyszyć będzie katalog zawierający ideę przedsięwzięcia oraz wszystkie prace powstałe w jego ramach.

Panel dyskujsyjno-edukacyjny dla młodych amatorów fotografii koncertowej

Panel ma obejmować spotkania amatorów fotografii koncertowej, polegający na wymianie doświadczeń oraz prezentacji zdjęć koncertowych wykonanych przez uczestników tych spotkań.

Ferie Zimowe z Ceramiką

Projekt ma charakter warsztatów i jest kierowany do dzieci i młodzieży z dzielnicy Bydgoskie Przedmieście oraz dzieci skupionych w Oratorium im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza. Celem projektu jest edukacja artystyczna. Zapoznanie uczestników z metodami ręcznego formowania rzeźby ceramicznej, kształtowanie umiejętności manualnych i rozbudzenie wyobraźni przestrzennej oraz integracja społeczna. Projekt przewiduje trzy sesje warsztatowe. W skład każdej sesji wchodzi instruktaż, ręczne kształtowanie formy ceramicznej, zdobienie (malatura — angobowanie i szkliwienie na surowym czerepie). Projektowi towarzyszyć będzie wystawa podsumowująca, na którą uczestnicy warsztatów zaproszą swoje rodziny. Po prezentacji prace powstałe w trakcie warsztatów zostaną wypalone w piecu ceramicznym i przekazane do Oratorium skąd można będzie odebrać gotowe prace.

TramWay Music

Projekt TramWay Music to realizacja wątku muzycznego w codziennym otoczeniu. Happening dla szerokiego grona odbiorców połączy muzykę z tradycją toruńskiej komunikacji tramwajowej. Głównym założeniem projektu jest przeprowadzenie godzinnego koncertu toruńskiego DJa z wykorzystaniem retro-tramwaju jako sceny. Tramwaj podstawiony na tory prowadzące w stronę mostu im. Piłsudskiego — będący jednocześnie sceną happeningu — stworzy automatycznie audytorium które mieścić będzie się na przystanku Plac Rapackiego od strony centrum miasta. Organizator stawia na artystyczne doznania za pomocą jak największej ilości zmysłów — w odpowiedzi na to wykorzysta efekty świetlne wewnątrz tramwaju — będzie to uzupełnienie nietypowego konceptu. Happening promować będzie Toruń jako miasto kultury, miasto muzyki oraz innowacyjnego podejścia do sztuki.

Smakowanie Obrazem

Projekt pt. Smakowanie Obrazem to sztucznie stworzona przestrzeń, której zadaniem jest działanie na zmysł wzroku i słuchu widza tzw. przestrzeń synestezji. Inspiracją do jej stworzenia stała się sztuka afrodyzjaków, film „Wielkie Żarcie” Marco Ferreri oraz dotychczasowe działania w video i animacji.

Projekt pt. Smakowanie Obrazem to sztucznie stworzona przestrzeń imitująca ucztę, w której jednolity kolor ścian, stołu i sztućców ma przenieść odbiorcę w intymny świat, skupiający jego uwagę jedynie na obrazie i dźwięku wyświetlanym na 4. tabletach imitujących talerze. Na tabletach tych wyświetlane realizacje afrodyzjakalnych video-animacji, w formie przypominającą kalejdoskop, mające działać na wyobraźnię widza. Muzykę do każdego obrazu zakomponowała saksofonistka W. Partyka.

Dopóki walczysz…

„Dopóki walczysz…” to wystawa fotograficzna opowiadająca o młodych dziewczynach trenujących boks w toruńskim klubie Pomorzanin. Wystawa będzie składać się z 20 fotografii ukazujących młode zawodniczki podczas treningów i zawodów bokserskich. Zdjęcia będą utrzymane w konwencji czarno-białej tak, aby dodatkowo podkreślić kontrast pomiędzy stereotypami i oczekiwaniami wobec młodych dziewcząt (delikatność, łagodność, kult urody i młodości), a rolami jakie dla siebie wybrały — zawodniczek uprawiających brutalny i kontaktowy sport. Ten rozdźwięk pomiędzy społecznymi oczekiwaniami a indywidualnymi aspiracjami daje szerokie pole do popisu dla fotografa starającego się pokazać ów konflikt. Historia opowiedziana w tej wystawie ściśle związana jest z Bydgoskim Przedmieściem, na terenie którego znajduje się Hala „Olimpijczyka”, w której trenują zawodniczki i zawodnicy z klubu Pomorzanin.

Teatr ilustracji i dźwięku — kamishibai po polsku

Za pomocą teatrzyku ilustracji „kamishibai” — wywodzącego się z kultury japońskiej organizator chce przybliżyć dzieciom świat starych baśni i legend polskich, po które w dobie kolorowych i błyszczących książek o super bohaterach rodzice sięgają coraz rzadziej. Projekt ten obejmuje wykonanie ilustracji (przystosowanych do użycia w kamishibai) do wybranych baśni polskich, oraz poprowadzenie zajęć dla dzieci w których skład wejdzie opowiedzenie baśni wraz z zaangażowaniem słuchaczy w tworzenie efektów dźwiękowych do przedstawienia oraz warsztaty plastyczne w trakcie których uczestnicy sami zilustrują jedną z opowieści i stworzą własne przedstawienie teatralne kamishibai.

Sam Luxton — wizualizacje

„Wolność, granice, moc i szacunek” to tytuł koncertu formacji SAM LUXTON, a zarazem tytuł cyklu piosenek stanowiących repertuar zespołu i opowiadających o przedwojennej Polsce. Koncert SAMA LUXTONA to swego rodzaju słuchowisko historyczno-muzyczne okraszone warstwą wizualną wykorzystującą dawne zdjęcia, reklamy, plakaty. Taka forma przybliża słuchaczowi epokę w sposób sugestywny i emocjonalny.Projekt ma na celu wyposażenie zespołu w zestaw grafik i animacji które uzupełnią przekaz artystyczny koncertów. Wykorzystanie odpowiednio dopasowanych materiałów multimedialnych pozwoli zespołowi na stworzenie jeszcze lepszego widowiska artystycznego. Połączenie słowa, muzyki i obrazu daje odbiorcom koncertów możliwość „wejścia” w epokę i zagłębienia się w atmosferze międzywojnia.

„Mgła”

Projekt malarski składać się będzie z dwóch faz. W pierwszym etapie pracy, za pomocą ogłoszenia zamieszczonego w kilku miejscach na terenie Bydgoskiego Przedmieścia artysta dokona werbunku dziesięciu mieszkańców wymienionego obszaru, którzy wyrażą chęć podjęcia współpracy. Możliwa jest także selekcja dokonana w sposób bezpośredni, np. artysta pyta o udział w projekcie osoby spotkane, które wzbudziły jego zainteresowanie, rozdaje ulotki dotyczące akcji. Następnie podczas umówionego spotkania, odbędzie się sesja fotograficzna. Każdemu z uczestników zostanie zrobione zdjęcie na podstawie którego artysta wykona portret malarski Po zakończeniu fazy pierwszej, gdy wszystkie portrety będą gotowe, artysta po raz kolejny zaprosi uczestników do swojej pracowni, tym razem całą dziesiątkę jednocześnie. Każdemu będą wręczane ich własne portrety oraz markery olejne. Później zostaje przez artystę rozpoczęty wywiad grupowy. Zestaw pytań dla każdej osoby będzie taki sam. Odpowiedzi na te pytania stanowią części składowe tożsamości, charakteryzującą ich osobowość. Uczestnicy są proszeni o zapisywanie odpowiedzi markerem na swoich portretach tak aby z czasem litery przesłoniły „mgłą” ich wizerunek. Celem jest wywołanie konsternacji, zdumienia u portretowanych, przeżycie delikatnego szoku, gdy zostanie zdemaskowany paradoks w którym biorą udział. Cały proces będzie dokumentowany kamerą wideo przez pomocników.

Cały wywiad łączy się w pytanie o to w jaki sposób jest determinowana nasza osobowość, co określa nasze „Ja”. Działanie artystyczne ma na celu postawienie pytana o istotę ego i możliwie jak najrealniejsze doświadczenie tego problemu przez odbiorcę, dzięki zaangażowaniu jego osoby w proces twórczy. Poprzez interakcję z mieszkańcami wchodzimy w dialog w obszarze zrozumienia sztuki i poznajemy reakcje uczestników wobec przejawów jakichkolwiek działań artystycznych.

Złowieni w Toruniu

Celem głównym projektu „Złowieni w Toruniu” jest zrobienie kroku dalej. Chcemy kształtować w dzieciach postawę aktywności obywatelskiej, wykorzystując to, co znają najlepiej — ich rodzinne miasto. W ramach projektu powstanie film, pokazujący życie w Toruniu oczami naszych podopiecznych.

Dzieci same zdecydują, co jest dla nich w Toruniu ważne, za co cenią swoje miasto i pokażą jak wygląda ich życie tutaj. Następnie pod opieką wolontariuszy stworzony zostanie scenariusz filmu oraz fragmentaryczny materiał filmowy, tzw. surówka. Każde dziecko nakręci urywek swojego życia w Toruniu. Film, będzie reportażem, w którym dzieci przedstawią swoje życie w Toruniu — miejscu życia, zabawy i nawiązywania relacji. Wynikiem jej obróbki będzie materiał końcowy w postaci gotowego filmu. Celem szczegółowym projektu jest pokazanie miasta z perspektywy mieszkańców Starówki, dzieci i młodzieży. To oni najlepiej potrafią oddać atmosferę miasta, ponieważ w nim się urodzili i od urodzenia mieszkają, znają wyjątkowe miejsca, sami piszą współczesną historię miasta.

Mały Picasso. Warsztaty plastyczno-językowe.

Mały Picasso to niezwykły projekt łączący kulturę i edukację. Będą to warsztaty plastyczne prowadzone w językach polskim i hiszpańskim (język wprowadzany), przeznaczone dla dzieci w wieku od 9 do 12 lat. Warsztaty mają na celu zapoznanie najmłodszych z dorobkiem kulturowym krajów hiszpańskojęzycznego kręgu kulturowego, rozwijanie ich zdolności manualnych, wrażliwości artystycznej oraz językowej.

Warsztaty obejmą 5 spotkań trwających po 3 godziny. Każdego dnia warsztatów zostanie zaprezentowane jedno sztandarowe dzieło sztuki krajów hiszpańskojęzycznego kręgu kulturowego (obraz, rzeźba, budynek). W sposób przystępny i dostosowany do wieku odbiorców zostanie przybliżona sylwetka twórcy, a następnie metoda plastyczna, którą dzieci posłużą się, aby w swój własny, oryginalny sposób zinterpretować dzieło. Techniki użyte na warsztatach będą obejmować m.in. rysunek, malowanie, kolaż, decoupage, i quilling. Warsztaty będą prowadzone w dwóch językach, po polsku i po hiszpańsku, w ten sposób dzieci zapoznają się ze słownictwem związanym ze sztukami plastycznymi.

Niech świat zobaczy nasz teledysk

Dlaczego teledysk? Profesjonalne zobrazowanie swoich utworów to silny as w rękawie w rozwijaniu dalszej kariery. Teledysk jest także przyciągającą reklamą idącą w świat i świadczy ona o tym, że dany zespół reprezentuje już wysoki poziom. Teledysk pozwoli słuchaczom nie tylko bujać się do rytmu, ale także zobaczyć twarze osób, które tworzą tę muzykę. Dzięki temu będziemy bardziej rozpoznawalni, co da nam zdecydowanie łatwiejszy dostęp do scen w całej Polsce.


Miasto Toruń Toruńska Agenda Kulturalna Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Studio Druku Kartel Press SA DMI Media