Polityka prywatności

Filmogranie! – warsztaty edukacyjne i wydawnictwo płytowe

Filmogranie! To interdyscyplinarny projekt nieformalnej edukacji, zakładający przeprowadzenie spektrum działań, skupionych wokół szeroko pojętej sztuki filmowej oraz edycji obrazu i dźwięku. Celem projektu jest opracowanie i upowszechnianie nowoczesnych metod animacji społeczności lokalnych poprzez realizowane równolegle działania edukacyjne i artystyczne. Filmogranie! Jako cykl działań i warsztatów interdyscyplinarnych jest alternatywnym narzędziem poznania własnego otoczenia. Warsztaty filmowe dają możliwość na pogłębioną obserwację, a co za tym idzie lepsze rozumienie otaczającego nas świata oraz nas samych.

Świat na wyciągniecie ręki

Projekt zakłada zorganizowanie czterech spotkań prowadzonych przez podróżników, którzy dzieląc się doświadczeniami i własnymi przeżyciami przybliżą dzieciom obszary Kaukazu i Bliskiego Wschodu oraz Wysp Oceanii. Proponowane zajęcia skierowane są do najmłodszych odbiorców, aby naświetlić im różnorodność otaczającego świata. Głównym zadaniem spotkań jest przybliżenie wybranych krajów globalnego południa i pokazać dzieciom różnorodność środowisk, w których żyją ich rówieśnicy.

Muzyczne integracje

„Muzyczne integracje” to projekt polegający na organizacji koncertu zespołu Skołowani wraz ze znanymi toruńskimi wokalistkami Joanną Czajkowską-Zoń oraz Sylwią Kwasiborską. Gościem specjalnym koncertu będzie kompozytor i multiinstrumentalista Apostolis Anthimos. Projekt ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych, poprzez integrację na scenie muzyków niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Dodatkowo twórca projektu, chcąc przybliżyć młodzieży trudne zagadnienia związane z procesem rewalidacji, zorganizuje spotkania z młodzieżą.

Festiwal L 36

Festiwal L36 to nowe wydarzenie na mapie kulturalnej Torunia. Ma na celu zaprezentowanie szerokiej publiczności najciekawszych projektów muzycznych rocka alternatywnego z całego świata. W wydarzeniu wezmą udział m.in. Grooving In Green, Jordan Reyne, Theatre of Hate czy Ave. Festiwal poprowadzi ceniony dziennikarz muzyczny – Marek Wiernik, a obszerne fragmenty z koncertów będzie można zobaczyć w TV Toruń oraz w programie „Muzyczny Kram”.

BIOCITY – konkurs ekologiczny

Celem projektu jest organizacja otwartego konkursu plastycznego mającego na celu podniesienie poziomu świadomości ekologicznej jak również kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa w formie reklamy outdoorowej.

Warsztaty szlachetnych technik fotograficznych – MOKRY KOLODION VII

Projekt zakłada organizację dwudniowych warsztatów fotograficznych dla osób zamieszkujących dzielnice: Rubinkowo, Jakubskie Przedmieście, Mokre, Wrzosy, Chełmińskie Przedmieście. Podczas zajęć zaprezentowana zostanie technika mokrej płyty kolodionowej, która została wynaleziona w 1981 Frederica Scotta Archera i była używana jako wiodąca technika fotograficzna przez 20 lat.

X Festiwal Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka Natury” 2017

To doroczne spotkanie miłośników fotografii i filmu przyrodniczego, odbywające się w najważniejszych centrach kultury miasta Torunia w pierwszych dniach grudnia. W programie przewidziano szereg imprez takich jak: pokazy multimedialne i prelekcje zaproszonych gości, pokazy i warsztaty konkursowe, wernisaże wystaw fotograficznych, pokazy filmów o tematyce przyrodniczej, pokazy sprzętu fotograficznego czy otwarty konkurs fotograficzny.

Toruń cały w aniołach

Projekt to cykl warsztatów ceramiczno–plastyczno-literackich obejmujący trzy spotkania. Podczas zajęć dzieci wykonają płaskorzeźby oraz anioły z glinki ceramicznej, malowanie farbami wykonanych rzeźb, następnie dzieci będą układały własną legendę związaną z zabytkami Torunia. Podsumowaniem projektu „Toruń cały w aniołach”  będzie duża wstawa na ternie Zespołu Szkół nr 16 przy ul. Dziewulskiego 2 w Toruniu.


Miasto Toruń Toruńska Agenda Kulturalna Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Studio Druku Kartel Press SA DMI Media