Polityka prywatności

Międzynarodowy Festiwal Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka Natury”

Międzynarodowy Festiwal Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka Natury” jest dorocznym spotkaniem miłośników przyrody. Zaproszeni goście — liczni fotograficy, filmowcy i podróżnicy z całego świata dzielą się swoim zamiłowaniem do przyrody, a także doświadczeniem i umiejętnościami z festiwalową publicznością. W ramach tego wydarzenia przewidziano m.in. pokazy multimedialne i prelekcje zaproszonych gości, pokazy i wystawy konkursowe, pokazy filmów o tematyce przyrodniczej, wernisaże wystaw fotograficznych, warsztaty fotograficzne dotyczące podstaw fotografii oraz poszczególnych dziedzin fotografii przyrodniczej dla młodzieży szkolnej i dorosłych. Ponadto organizowane są warsztaty w szkołach dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, co pozwala zaciekawić wydarzeniem też młodszą część społeczności Torunia. Wstęp na wszystkie wydarzenia organizowane w ramach Międzynarodowego Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka Natury” jest wolny.

Plecenie, wplatanie i wyplatanie z podgórskim diabłem Markiem

Osnową działań związanych z projektem jest mało znana legenda ze zbioru „7 pigułek Lucyfera” napisana przez Sergiusza Piaseckiego, według której na Podgórzu w jednej z kamienic przebywał diabeł Marek. Bazą do opowieści będą przygotowane prezentacje starych zdjęć dzielnicy. Dzieciom podczas spotkań w szkole lub w Domu Muz zostaną opowiedziane historie kilku miejsc ze starych fotografii, oraz przedstawiona im zostanie prezentacja związana z podgórskim diabłem zbudowana na podstawie legendy Sergiusza Piaseckiego. Projekt zakłada szereg działań m.in.:

25 lat działalności galerii Nad Wisłą — wystawa i warsztaty edukacyjne z wykładem

W ramach obchodów 25-lecia autorskiej galerii Nad Wisłą zaplanowano wystawę podsumowującą ten jubileusz i warsztaty edukacyjne odnoszące się do charakteru tego miejsca sztuki, które w swoich założeniach prezentuje przede wszystkim realizacje o znamionach instalacji i obiektów artystycznych, wykonywanych do bardzo specyficznej przestrzeni i jej najbliższego otoczenia — nadwiślanych łąki rzeki Wisły — będących w bezpośrednim sąsiedztwie galerii. Do wystawy zaproszonych zostało 25 artystów, związanych z galerią. Pokaz odbędzie się w Galerii ZPAP przy ul. Ducha Świętego oraz w galerii Nad Wisłą. W tej drugiej galerii, w jednej z sal odbędzie się prezentacja indywidualna jednego z podopiecznych Fundacji na rzecz Osób Niepełnosprawnych. Warsztaty plastyczne z zakresu realizacji instalacji linearnych w przestrzeni połączone z wykładem na temat sreetartu włóczkowego p.t. „Streetart włóczkowy jako nowe zjawisko w przestrzeni publicznej” odbędą się w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Arkadia” na Podgórzu. Każdy z uczestników będzie miał za zadanie zbudowanie części składowej dużej realizacji. Autorzy dzieła będą mieli za zadanie włączyć siebie jako swoistego rodzaju „wplecenie” się. W ten sposób każdy z uczestników stanie się częścią instalacji.

Wydanie i promocja książki dla dzieci i dorosłych: „Brzuchonogi w nogi!” wraz z warsztatami literacko-malarskimi, teatralno-muzycznymi i kreacyjno-rzemieślniczymi w kontekście bajek oraz ilustracji autorki

Projekt zakłada dwa zasadnicze działania. Po pierwsze wydanie książki dla dzieci i dorosłych pt. „Brzuchonogi w nogi”, a także warsztaty literacko-malarskie, teatralno-muzyczne oraz kreacyjno-rzemieślnicze, bazujące na treści i przekazie ww. książki. Działania warsztatowe będą twórczością ad hoc w kontekście bajek ww. książki przy pomocy farb, papieru, płótna, desek, kamieni w bezpośrednim nawiązaniu do natury i życia istot najmniejszych. Projekt „Brzuchonogi w nogi” to również cykl spotkań z autorką, ilustratorką, malarką, jednocześnie z muzykologiem, pedagogiem muzycznym, dyrygentem chóralnym, wykładowcą uniwersyteckim, wokalistką z doświadczeniem scenicznym.

NEUROFIZJOLOGIA ARTYSTY_eksperyment Fundacji om, z udziałem Elżbiety Jabłońskiej w akcji artystycznej pt.: „Partytura na głosy zwierzęce”

Celem projektu jest realizacja transdyscyplinarnego eksperymentu dotyczącego próby zapisu sztuk „ulotnych” w ramach działań performance, w którym to, co artystyczne (działanie artystów), jest zapisywane i analizowane metodami i językiem nauki. W akcji artystycznej „Partytura na głosy zwierzęce” artystka, Elżbieta Jabłońska, posługuje się narzędziem w postaci dźwięków wykonywanych przez chór. Dźwięki te powstały w oparciu o pierwotnie nagrane przez artystkę głosy zwierząt i zinterpretowane zostały w utworze muzycznym Marcina Gumieli. Utwór ten jest odtwarzany przez Chór Akademickiego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy pod dyrekcją Agnieszki Sowy.

Elektrowstrząsy — połączenie sztuk audiowizualnych

Projekt zakłada zorganizowanie wystawy zespołowej, na której zespół Half Light zaprezentuje 12 fotogramów, uwieczniających sceny kręcenia teledysków do najnowszej płyty. Ciekawostką jest fakt, że autorami zdjęć i jednocześnie ich bohaterami będą sami muzycy zespołu Half Light. Tego dnia możliwe będzie obejrzenie najnowszego klipu zespołu Half Light pt. „Kameleon”, który promuje nadchodzące wydawnictwo. Na scenie pojawi się również legendarny dziennikarz prasowy i radiowy — Tomasz Wybranowski, który od 10 lat mieszka w Dublinie i propaguje polska sztukę w świecie. Zespół Half Light zagra koncert, na którym zostanie zaprezentowana najnowsza płyta zespołu „Elektrowstrząsy”. Na zakończenie wieczoru, na scenie pojawi się legenda muzyki polskiej Tomek Lipiński.

Symfonia Światła

Symfonia Światła to cykl warsztatów cyrkowo-teatralnych zakończonych przedstawieniem. Celem warsztatów jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w kulturze całych rodzin poprzez umożliwienie uczestnikom zdobycia nowych umiejętności w dziedzinach sztuk cyrkowych. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się żonglować chustkami, piłkami i obręczami oraz manipulować poi, kijem i flower stick. Scenariusz przedstawienia podsumowującego warsztaty będzie przygotowywany przez uczestników pod opieką instruktorów-wolontariuszy w trakcie trwania warsztatów. Muzyka towarzysząca przedstawieniu będzie grana na żywo — w realizację tego przedsięwzięcia chcemy zaangażować muzyków mieszkających w Toruniu. Zapisy na warsztaty będą prowadzone mailowo, telefonicznie oraz przez funpage na partalu Facebook. Warsztaty i przedstawienie będą promowane przez stronę Facebook, stronę Domu Muz, IKAR, oraz lokalne radia (PiK, GRA, Wawa) i gazety (Gazeta Pomorska, Nowości).

Na tropach baśni. Warsztaty tworzenia baśni ludowych i słuchowisk

Zadaniem projektu „Na tropach baśni” jest przybliżenie młodemu czytelnikowi baśni i bajek, głównie ludowych, oraz związanych z nimi wierzeniami i obyczajami. W czasie trwania projektu planowane są spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach Podgórza, Stawek i Rudaka. W trakcie zajęć, baśnie będą najpierw opowiadane i czytane, następnie przeprowadzone zostaną warsztaty tworzenia bajek przy użyciu tzw. Story Cubes, a na zakończenie wybrani uczestnicy stworzą i przedstawią jedną z wybranych baśni w formie performance’u. Podczas spotkań oprócz czytania baśni, poruszone zostaną  kwestie różnorodności literackiej, a także przeprowadzone zostaną warsztaty tworzenia bajek.

Toruń cały w aniołach

„Toruń cały w aniołach” to projekt skierowany do uczniów Zespołu Szkół nr 15 przy ul. I. Paderewskiego 5/11 w Toruniu oraz dzieci z Świetlicy środowiskowej o charakterze socjoterapeutycznym przy ul. Okólnej 169, działającej w ramach Domu Muz w Toruniu. Projekt to cykl warsztatów ceramiczno-plastyczno-literackich obejmujących trzy spotkania. Podczas pierwszego uczestnicy podzieleni na dwie grupy wykonają płaskorzeźbę toruńskiego zabytku (jedna grupa) lub anioła — opiekuna dla niego (druga grupa). Następnie na drugim spotkaniu, uczniowie pomalują wypalone prace. Trzeci etap będzie polegał na ułożeniu przez dzieci własnej opowieści — legendy, której głównymi bohaterami będą anioł i przypisany do niego zabytek. Całość zaprezentowana będzie na wystawach, na terenie Zespołu Szkół i Świetlicy środowiskowej. Wystawy będą podsumowaniem realizacji projektu. Nowością obecnej edycji projektu będzie wydrukowanie w formie dyplomów, najlepszych opowieści-legend ilustrowanych zdjęciami autorów i pracami ceramicznymi.

Impresja filmowa „Smugi”

Projekt zakłada realizację paradokumentalnego filmu (impresji filmowej) Adama Fisza i Marcina Gładycha na temat obecności człowieka w zurbanizowanym świecie na przykładzie jednej ze znanych, aktywnych społecznie i zawodowo, toruńskich rodzin — niezwykle barwnej rodziny Smużnych. Ukazane zostaną relacje panujące między jej członkami na tle miasta. Impresja  filmowa pt: „Smugi” będzie bardziej wizualną powiastką filozoficzną na temat człowieka aniżeli klasycznym filmem dokumentalnym. Udział w jej realizacji zapowiedzieli między innymi.: Jacek Banach, Rafał Jara, Natalia Waloch-Matlakiewicz, Rafał Kołacki oraz Tomasz Cebo. Dotychczas nie było filmu o wielopokoleniowej toruńskiej rodzinie ukazującego wycinek jej twórczości poprzez pryzmat miasta. Będzie to zobrazowanie ich korelacji z tkanką miejską przedstawione w formie impresji filmowej a nie filmu dokumentalnego.


Miasto Toruń Toruńska Agenda Kulturalna Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Studio Druku Kartel Press SA DMI Media