Polityka prywatności

Pastorałka

Przedsięwzięcie składa się z dwóch następujących po sobie etapów. Każdy z nich ma swoje własne cele do osiągnięcia.

Etap 1 skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych z dzielnic Torunia: Czerniewice, Kaszczorek, Bielawy–Grębocin, Na Skarpie. Spośród tej grupy przy bardzo dużym współudziale nauczycieli (głównie nauczycieli muzyki) zostaną wytypowani uczniowie do wzięcia udziału w przygotowanych zajęciach. Łącznie zostaną utworzone cztery grupy, każda w liczbie 13–15 uczniów, w sumie uczestników akcji będzie: 52–60. Będą to uczniowie uzdolnieni muzycznie oraz zainteresowani rozwijaniem swoich talentów muzycznych. Każda grupa zostanie zaproszona do profesjonalnego studia nagrań muzycznych. W trakcie tej wizyty uczniowie dowiedzą się na czym polega praca realizatora dźwięku i producenta muzycznego, zobaczą w jaki sposób nagrywane są utwory muzyczne. Jest to część edukacyjna przedsięwzięcia, w trakcie której uczniowie będą mogli nie tylko poszerzyć swoją wiedzę, ale również zainteresować się całym procesem wydawnicznym. W trakcie tych zajęć uczniowie zaśpiewają kolędę, którą wcześniej wybiorą i przygotują. Kolęda zostanie nagrana w studio nagrań. W ten sposób powstanie nagranie czterech różnych kolęd śpiewanych przez uczniów. Kolędy te, wraz z pastorałką nagraną w drugim etapie, zostaną nagrane na płyty, a każdy uczeń – uczestnik zajęć otrzyma ją.

Etap 2 sprowadza się do nagrania jednego utworu – autorskiej pastorałki. Jeśli w etapie 1 przedsięwzięcia wśród uczniów zostaną odkryte „młode talenty”, to zostaną zaproszone do udziału w nagraniu. Pastorałka zostanie nagrana wraz płytą dla dzieci oraz jako singiel. Płyta singlowa zostanie rozesłana do rozgłośni radiowych.

„Słuchalnia. Muzyczne znaki czasu 2014”

To cykl unikalnych w skali regionu imprez, promujących współczesną muzykę poważną w jej relacji do innych sztuk i nowoczesnych technologii, zaplanowany na 28 X–30 XII 2014 w CSW „Znaki Czasu” w Toruniu. Na cykl składają się 4 koncerty kameralne (w tym 1 opera multimedialna) i 4 towarzyszące im otwarte spotkania dyskusyjne. Realizacja projektu planowana jest w partnerstwie z również toruńską Fundacją Alma.

Mój Toruń – bawi i uczy

Autorski cykl 4 spotkań, mających na celu edukację kulturalną i kulturową najmłodszych mieszkańców Torunia (i ich rodziców), ale także dobrą zabawę i integrację. Spotkania będą miały zarówno walor merytoryczny, jak i artystyczny. Dzieci poznawać będą toruńskie legendy i na ich podstawie będą tworzyć własne prace.

Twórczy zielnik

Warsztaty plastyczno-ekologiczne skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 12 lat mieszkających na osiedlu Bielawy–Grębocin w Toruniu. Do warsztatów zostaną zaproszeni rodzice i opiekunowie dzieci. Zajęcia odbywać się będą w salach i na placu Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu. „Twórczy zielnik” jest to projekt, który łączy sztukę z ekologią. Podczas realizacji zadania, przeprowadzone zostaną cztery spotkania warsztaty plastyczno-ekologiczne. Ćwiczenia zainspirowane będą działaniami współczesnych artystów zajmujących się sztuką ziemi land artem. Zajęcia rozpoczynać się będą od pokazu przybliżającego twórczość danego artysty działającego w obrębie land artu. Podczas oglądania slajdów i reprodukcji prac omawiane będą zagadnienia związane z land artem i ekologią. Istotnym tematem zajęć będą sprawy związane z ekologią i szczególnie ważną rolą środowiska naturalnego.

3. edycja Festiwalu Toruń z Pasją

Toruń z Pasją to jedyny taki festiwal odbywający się w jeden weekend i dający możliwość wszechstronnego rozwoju ludziom w różnym wieku, zarówno kobiet jak i mężczyzn. Obudzenie w sobie pasji, spotkania z ciekawymi ludźmi, to tylko środek do zmian w życiu, które można zapoczątkować. W celu życia zgodnie z własnymi ambicjami, predyspozycjami, spędzania czasu wolnego w sposób ciekawy i niejednostajny, pokazania dzieciom i młodzieży ciekawych alternatyw dla komputera i telewizora. Pasja pobudza w ludziach stan FLOW, w którym działając jesteśmy dużo bardziej efektywni, kreatywni i chętni do rozwoju. Tym razem możemy liczyć m.in. na: warsztaty pisarskie i wydawnicze, kreatywne warsztaty recyklingowe, dekoracji wnętrz, decoupage, jogę śmiechu.

Zajęcia edukacyjne przygotowujące muzyków-amatorów do realizacji własnego wideoklipu

Bezpłatne zajęcia edukacyjne w formie warsztatów filmowych prowadzonych przez Yacha Paszkiewicza i Wojciecha Budnego z udziałem zespołu Absurd (toruński Zespół Roku 2014 w plebiscycie Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego).

We współczesnej rzeczywistości Internet i inne media stwarzają artystom możliwość prezentacji swojej twórczości i dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Nie jest problemem dostępność do sprzętu rejestrującego, filmy można już nakręcić przy pomocy najzwyklejszego telefonu komórkowego, ale znajomość procesu powstawania krótkiej formy filmowej (wideoklip) nie jest już tak oczywista.

Zajęcia mają charakter edukacyjny, skierowane są do szerokiego grona toruńskich artystów, zarówno amatorów jak i profesjonalistów, a także osób, które poszukują nowych form wyrazu.

Warsztaty edukacyjne – realizacja dźwięku w studiu nagrań i na koncertach

Celem każdego muzyka są występy sceniczne i realizacja nagrań studyjnych. Niestety zdecydowana większość młodych muzyków nie potrafi przezwyciężyć problemów związanych z postawionymi sobie celami. Dzięki tym bezpłatnym, dwudniowym warsztatom uczestnicy nabędą umiejętności teoretyczne i praktyczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w warunkach scenicznych oraz w studiu nagrań.

Warsztaty prowadzić będzie Krzysztof Toczko (ceniony polski gitarzysta) oraz Marcin Lampkowski (doświadczony realizator dźwięku). Celowy dobór prowadzących gwarantuje wielowymiarowe podejście do tematu, zarówno z punktu widzenia muzyka, jak i osoby odpowiedzialnej za nagłośnienie.

Warsztaty skierowane są do bardzo szerokiego grona ludzi aktywnych artystycznie oraz zajmujących się sztuką od strony technicznej, poczynając od muzyków (początkujących i średniozaawansowanych), przez osoby zajmujące się realizacją dźwięku, po osoby zainteresowane realizacją nagrań studyjnych, a także radiowców, organizatorów imprez kulturalnych, animatorów kultury, studentów kierunków medialnych.

Warsztaty szlachetnych technik fotograficznych – Mokry Kolodion III

Dwudniowe warsztaty fotograficzne dla osób zamieszkujących dzielnice Czerniewice, Kaszczorek, Bielawy–Grębocin, Na Skarpie. W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się z historią początków fotografii i osobiście wykonają wiele zdjęć z użyciem tej techniki. Sami zrealizują własne pomysły na fotografie, które podczas warsztatów będą wykonywane na szklanych płytach przez nich przygotowanych. Celem przedsięwzięcia jest szerzenie wiedzy o historii fotografii oraz uwrażliwianie osób zajmujących się fotografią i sztukami wizualnymi na alternatywne sposoby wyrazu. Praca zorganizowana w niewielkich grupach umożliwi pracę nad rozwojem indywidualnym każdego uczestnika.

VIII Festiwal Performance „Koło czasu – Dramat wolności”

Festiwal Performance jest imprezą organizowaną od 2007 roku. Prowadzącym imprezę będzie kurator projektu. Wśród uczestników znajdą się przede wszystkim studenci i młodzi artyści. Dopełnieniem tego grona będą zaproszeni performerzy z większym dorobkiem twórczym. Przede wszystkim będzie to przegląd młodej sztuki w zakresie performance, tak jak dzieje się to od samego początku funkcjonowania Festiwalu.

Tomik poezji z audiobookiem

Pierwszy z serii kilkunastu mini tomików wraz z płytą ( 20 utworów ) czytany przez Mistrza Mowy Polskiej — Dariusza Bereskiego z profesjonalnym podkładem muzycznym nagranym w Studio Pawła Kuczyńskiego.

„Ptaki cwaniaki i rozrabiaki”: książka dla dzieci, warsztaty artystyczne, arte- i muzykoterapeutyczne, wystawy twórczości inspirowanej książką (prace dzieci i dorosłych)

Przedsięwzięcie ma na celu aktywizację kulturalną i społeczną mieszkańców (dzieci i dorosłych) dzielnic Torunia: Czerniewice, Grębocin–Bielawy, Kaszczorek, Na Skarpie, poprzez szeroki wachlarz działań artystycznych i edukacyjnych w oparciu o WYDANIE KSIĄŻKI „PTAKI CWANIAKI I ROZRABIAKI” pod patronatem Toruńskiej Agendy Kulturalnej.

Projekt zakłada 1) wydanie i promocję książki, 2) cztery spotkania autorskie w czterech wspomnianych dzielnicach Torunia 3) animację twórczą, czytelniczą, proekologiczną i społeczną środowisk wspomnianych dzielnic miasta poprzez różnorodne działania literackie, muzyczne i plastyczne, których efektem będą również wystawy prac dzieci i dorosłych biorących udział w projekcie.

Planowany jest cykl spotkań z autorką książki, która poprowadzi część dydaktyczną wraz z warsztatami artystycznymi, arteterapeutycznymi i muzykoterapeutycznymi dla najmłodszych czytelników, ich rodzeństwa, rodziców, dziadków, nauczycieli we wszystkich, wymienionych w projekcie dzielnicach Torunia.


Miasto Toruń Toruńska Agenda Kulturalna Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Studio Druku Kartel Press SA DMI Media