Polityka prywatności

Fotoreportaż i reportaż telewizyjny, czyli wpływ siły obrazu na świadomość młodych ludzi — odpowiedzialne używanie obrazu w przestrzeni publicznej

Projekt ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi jak operować obrazem w sensowny i mądry a także odpowiedzialny sposób, co ma szczególne znaczenie w czasach łatwego dostępu do portali społecznościowych i swobodnego publikowania zdjęć oraz filmów w Internecie. Projekt skierowany jest głównie do klas medialnych oraz uczniów kół dziennikarskich tak, aby już na etapie szkoły gimnazjalnej i średniej wpoić w uczniach odpowiedzialność za publikowane treści i przygotować ich do pełnienia w przyszłości roli rzetelnych dziennikarzy. Projekt zakłada:

Prysły zmysły — sensomotoryczne poznawanie świata

Multisensoryczne poznawanie świata, dotykanie wszystkimi zmysłami i odbieranie wielu bodźców wzbogaca poznawanie otaczającej nas rzeczywistości. Poprzez stymulację zmysłów i rozszerzanie zdolności manualnych dajemy dziecku możliwość wielostronnego, kreatywnego rozwoju. Na spotkanie zaproszeni zostaną uczniowie ze szkół znajdujących się na Rubinkowie I, dołączą do nich dzieci z przedszkola integracyjnego nr 2 i Zespołu Szkół nr 19 dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Wśród przedszkolaków są osoby niewidome i niedowidzące. W grupach szkolnych ze szkoły specjalnej będziemy gościli uczniów niedosłyszących. Postaramy się podczas spotkania pokazać świat poprzez poznawanie go różnymi zmysłami, również oddzielając je od siebie. Zaprezentujemy pięć modalności: smaku, powonienia, dotyku, słuchu i wzroku. Poznając kolejne zmysły będziemy je od siebie separować, np. dotykając wyeliminujemy wzrok.

W kole makro/mikro kosmosu

„W kole makro/mikro kosmosu” — autorskie warsztaty plastyczne skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 15 lat mieszkających na osiedlach Wrzosy oraz Mokre w Toruniu. Zajęcia odbywać się będą w wybranych szkołach, przedszkolach na osiedlu Mokre oraz w Rodzinnym Domu Dziecka na Wrzosach w Toruniu. „W kole makro/mikro kosmosu” jest to projekt, który wprowadza uczestników w świat sztuki współczesnej a dokładnie abstrakcji i nowych technologii. Podczas realizacji zadania, przeprowadzone zostaną cztery warsztaty plastyczne. Każdy z nich zainspirowany będzie działaniami czołowych artystów z kręgu abstrakcji tj. Vasylij Kandinsky, Paul Klee, Kazimierz Malewicz.

Toruń Ro(c)kuje z Koncertową Energią

Projekt będzie swoistą wizytówką życia kulturalnego Torunia. Ma na celu promocję toruńskiego środowiska muzycznego oraz samego miasta poprzez wydanie płyty koncertowej. Materiał na płytę został nagrany podczas koncertów na żywo w Toruniu, co daje najpełniejszy obraz umiejętności i energii towarzyszącej zespołom na scenie. Płyta pokaże jak wiele ciekawych koncertów odbywa się regularnie w Toruniu. Na składance znajdą się utwory autorskie toruńskich grup: MANCHESTER, ABSURD, MGM, ZAGADKA, SNS, DOPAMINA.

Film dokumentalny o muzyce eksperymentalnej, roboczy tytuł „Słyszeć więcej”

Film to próba zabrania widza w dźwiękową podróż, w którą zaprowadzą toruńscy artyści, muzycy sceny eksperymentalnej: Rafał Kołacki, Rafał Iwański, Dariusz Wojtaś oraz Dariusz Brzostek. Za pomocą m.in. gongów tajlandzkich, dzwonków, mis tybetańskich, metalowych przedmiotów ze złomowiska, odgłosów miasta, natury przeprowadzą widza poprzez świat dźwięków. Widz będzie towarzyszył artystom m.in podczas ich prób, koncertów, nagrań terenowych, poszukiwań dźwięków w różnych przestrzeniach miejskich i naturalnych.

„Nieś pij, śmiej się!” — wydanie płyty audio z nagraniami kolektywu satyrycznego Kompania M3

Wydanie płyty z wyborem najlepszych​ skeczy M3 jest pierwszym w historii Torunia tego typu wydarzeniem. Płyta promuje bowiem działalność grupy zawiązanej i tworzącej w Toruniu. To upamiętnienie najważniejszej multidyscyplinarnej grupy artystycznej Torunia ostatnich kilkunastu lat. Premierze płyty towarzyszyło będzie spotkanie z członkami zespołu oraz pokaz najważniejszych filmów zrealizowanych przez grupę, w tym komedii o Krzyżakach „1409 — afera na zamku Bartenstein” (premiera na festiwalu w Gdyni, 2005). Spotkanie i pokaz odbędą się w Artus Cinema w Dworze Artusa.

Toruń Miastem Pokoju 2016

Przedsięwzięcie jest drugą edycją projektu „Muzyka Świata w Miastach Orędownikach Pokoju”, pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju, do którego Toruń należy i Honorowym Patronatem Polskiego Związku Esperantystów. Będzie stanowiło także część obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. Ponieważ misją programu naszej fundacji jest idea pokoju, zrozumienia i wzajemnego szacunku różnych narodów świata, nawiąże do 1050 rocznicy Chrztu Polski w kontekście wspólnego dziedzictwa europejskiego — chrześcijaństwa a także tradycji i ruchu ekumenicznego. We wrześniu planowane są: Koncert w Muzeum Etnograficznym — Steve Kindler i Aneta Jurczyszyn wraz z zespołem Annutara, grającym muzykę świata, spotkanie — edukacja muzyczna w Muzeum Etnograficznym pod hasłem „Muzyka Orędowniczką Pokoju”, forum „Muzyka Odpowiedzią na przemoc”, otwarcie wystawy prac plastycznych w Szkole Muzycznej w Toruniu, połączone z koncertem uczniów Szkoły i dyskusją panelową.

„Bartek Kulik & Późne Lato” — miks i mastering albumu

Wnioskowana kwota ma na celu pokrycie części kosztów ostatniego etapu produkcji pierwszego solowego albumu Bartka Kulika (wraz z zespołem Późne Lato) czyli miksu i masteringu. Na płytę składa się trzynaście autorskich utworów inspirowanych muzyką folkowych songwriterów lat sześćdziesiątych, choć da się także w nich znaleźć elementy alternatywnego rocka, cygańskiego swingu czy muzyki klasycznej. W skład zespołu Późne Lato wchodzi ośmiu toruńskich muzyków związanych m.in. z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, zespołami Paraliż Band i Disparates. Na albumie pojawiło się także kilku uznanych toruńskich twórców, m.in. Mariusz Lubomski i Tomasz Organek.

Warsztaty szlachetnych technik fotograficznych „Mokry Kolodion V”

Dwudniowe warsztaty fotograficzne dla osób zamieszkujących dzielnice Rubinkowo, Jakubskie Przedmieście-Mokre, Wrzosy, Chełmińskie Przedmieście. W warsztatach będzie brało udział 10 osób, które zgłoszą chęć uczestnictwa. Technika mokrej płyty kolodionowej została wynaleziona w 1851 przez Fredericka Scotta Archera i była używana jako wiodąca technika fotograficzna przez ok 15–20 lat. To za jej pomocą została sfotografowana wojna krymska oraz wojna secesyjna. Do wykonania takich zdjęć fotograf potrzebował sporządzić własnoręcznie odczynniki fotograficzne i mieć przy sobie ciemnię fotograficzną. W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się z historią początków fotografii i osobiście wykonają wiele zdjęć z użyciem tej techniki. Sami zrealizują własne pomysły na fotografie, które podczas warsztatów będą wykonywane na szklanych płytach przez nich przygotowanych.

Ogrodowe Spotkanie z Piosenką Francuską

Towarzystwo Miast Partnerskich Torunia było współorganizatorem koncertu piosenki francuskiej w roku 2010, a w następnych latach organizatorem. Tegoroczny koncert jest następnym z cyklu koncertów pn. Dni Piosenki Francuskiej w Toruniu, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Torunia i turystów. Zostało stworzone cykliczne wydarzenie kulturalne, promujące śpiewanie, znajomość kultur europejskich w tym europejskiej muzyki oraz ożywienie i włączenie w większym stopniu do życia kulturalnego obszaru Starówki wokół Dworu Mieszczańskiego jest celem tego przedsięwzięcia.


Miasto Toruń Toruńska Agenda Kulturalna Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Studio Druku Kartel Press SA DMI Media