Polityka prywatności

Ekoludek — historie nie z tej ziemi

Jest to projekt edukacyjno-ekologiczny o charakterze twórczym — m.in. plastycznym. Projekt zakłada przeprowadzenie szeregu warsztatów. Dzieci będą tworzyły historie Ekoludka, który przybywa ostrzec ziemian przed niebezpieczeństwem. Ekoludek przybywa bowiem z planety Kalemba która już nie istnieje gdyż mieszkańcy nie dbali o nią i wykorzystywali bezmyślnie jej dobra naturalne…

Czy Ludek celowo zjawił się na Ziemi czy tez był to przypadek? Tego dowiedzą się uczestnicy warsztatów sami współtworząc historie niezwykłego gościa, który pewnego wieczora zjawia się w pokoju całkiem zwyczajnej małej dziewczynki o imieniu Natalka. Czy dziewczynka się niezwykłym przybyszem zaprzyjaźni, przestraszy czy tez spróbuje ukrywać jego obecność przed dorosłymi? A może razem opracują plan ratowania Ziemi naszego domu. Wszystko jest możliwe to dzieci będą współtwórcami treści i ilustracji historii Ekoludka.

„Piosenka za piosenkę” — warsztaty chóralne i koncertowa konfrontacja dwóch osiedlowych chórów amatorskich: dziecięcego i dla dorosłych

Organizatorzy projektu przygotują otwarty dla mieszkańców osiedla Czerniewice koncert, w którym wystąpią dwa chóry: dziecięcy i dla dorosłych. Koncert zostanie poprzedzony dwutorowymi i trwającymi 2 tygodnie warsztatami chóralnymi, podczas których dzieci opanują wybrany repertuar śpiewaczy, a dorośli własny. W programie znajdą się pieśni towarzyskie, ludowe, patriotyczne, biesiadne i religijne. Pieśni na koncercie będą wykonywane naprzemiennie przez oba zespoły.

Masz w sobie siłę

Wolontariusze ze Stowarzyszenia ExtraTeam pragną przeprowadzić cykl warsztatów rozwojowych wraz z mini wystawą na zakończenie warsztatów. W ramach każdego warsztatu zostaną poruszone tematy w zakresie rozwoju osobistego, pozwalające na prawidłowe kształtowanie charakteru, wzmocnienie siły i motywacji do działania oraz uzyskanie jasnej drogi do określenia swoich celów. To pozwoli Uczestnikom na spojrzenie w głąb siebie, odnalezienie swojego potencjału i nowych możliwości. Innowacyjne podejście do cyklu warsztatowego jest związane z chęcią uzyskania integracji w grupie, co za tym idzie efektów synergicznych, pozwalających na późniejsze działania. Uczestników poza warsztatami, w swoich społecznościach lokalnych. Da to Uczestnikom uzyskanie siły, pewności siebie dla kreatywności i tworzenia nowych inicjatyw lokalnych. Na zakończenie wspólnej pracy warsztatowej ostatni warsztat będzie zorganizowany jako wspólna „zabawa”, tj. malowanie intuicyjne jako warsztat manualny. W ten sposób uczestnicy będą mogli sami doświadczyć kultury i sztuki. Po tym warsztacie uzyskane prace zostaną wystawione szerszej publiczności.

Pstryk Bielawy

„Pstryk Bielawy” to warsztaty fotograficzno-plastyczne skierowane do dzieci i młodzieży. Podczas realizacji zadania, przeprowadzone zostaną trzy warsztaty fotograficzno-plastyczne, ok.4 godziny każdy. Ćwiczenia zainspirowane będą twórczością artystów takich jak Banksy, Oliviero Toscani, Salwador Dalii, Stefan Sagmeister. Zajęcia rozpoczynać się będą od pokazu przybliżającego twórczość danego artysty. Podczas oglądania slajdów i reprodukcji prac omawiane będą zagadnienia związane ze sztuką fotografii i komputerową obróbką zdjęć.

Poprzez aktywne działanie podczas warsztatów dzieci i młodzież poznają interesujące techniki plastyczne i graficzne tzn. lawowanie, fotomontaż, kalkografię, rysunek tuszem, jak również poznają narzędzia do komputerowej obróbki zdjęć.

Podwórko w skali mikro

W ramach projektu odbędą się 3-dniowe warsztaty modelarskie dla dzieci, podczas których powstanie makieta (wybranego fragmentu) osiedla Czerniewice, zaprezentowana następnie pozostałym mieszkańcom dzielnicy. Zadaniem uczniów będzie po odbytej „wizji lokalnej” uchwycenie najbardziej charakterystycznych cech okolicy, ich wykonanie oraz umieszczenie na płycie modelu. Wykonywane będą m.in. boiska sportowe, drzewa, układy zieleni, przystanki autobusowe, charakterystyczna architektura itp. zachowując ich przeskalowane proporcje. Dodatkowo najmłodsi będą mieli okazję rozwinąć swoją wyobraźnię wykorzystując figurki ludzi i zwierząt i tworząc na makiecie za ich pomocą małe rodzajowe scenki.

Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość poznać konkretne techniki modelowania terenu — m.in . „sadzenie” na makiecie trawy przy użyciu profesjonalnej modelarskiej „elektrosadzarki”, tworzenie drzew, usypywanie ścieżek, prowadzenie ulic, tworzenie imitacji wody.

Rodzice Tańczą z Dziećmi — metoda Suzuki

Pomysł przedsięwzięcia zrodził się z doświadczeń nauki tańca z dziećmi w Argentynie, Stanach Zjednoczonych oraz w Serbii i Chorwacji. Łącznie przedsięwzięcie obejmie 8 godzin zajęć warsztatowych oraz 12 godzin praktyk. W zajęciach mogą brać udział dzieci z rodzicem lub innym dorosłym opiekunem za zgodą rodzica. Przewiduje się możliwość udziału kobiet w ciąży, osób dorosłych z dzieckiem w chuście, taniec osoby dorosłej z dzieckiem oraz taniec dzieci. Wszystkie zajęcia, mające charakter stricte zabawowy przeplatane byłyby krótkimi pogadankami i pokazami osób prowadzących.

Fatal Error — sztuka gier video

Warsztaty na temat gier video, przybliżą uczestnikom historię gier video oraz sylwetki artystów nawiązujących w swojej twórczości do estetyki gier. Będą również swoistego rodzaju poligonem doświadczalnym dla uczniów biorących w nich udział. Artysta i pedagog zaproponuje stworzenie swoich dzieł w szkolnej pracowni komputerowej, w których zostaną wykorzystane gry komputerowe. Uczestnicy zrealizują autorskie instalacje interaktywne, bazujące na mechanice gry komputerowej, wykorzystujące przygotowane przez nich projekty graficzne. Wystawa, która odbędzie się następnego dnia, będzie pokazem dzieła artysty, który posiada już duże doświadczenie twórcze z wykorzystaniem gier, ale będzie też możliwością konfrontacji z wcześniej wykonanymi pracami przez uczestników warsztatów. Będzie to również pretekstem do dalszej wymiany doświadczeń i i dyskusji na temat wykorzystania gier komputerowych w dziełach współczesnych twórców.

Warsztatom i wystawie towarzyszyć będzie katalog z realizacjami artysty.

Cyjanotypia

Od kilkunastu lat można zaobserwować błyskawiczny rozwój cyfryzacji również w dziedzinie fotografii. Jeszcze w ubiegłym wieku pierwsza fotografia cyfrowa ustępowała jakościowo tradycyjnym odbitkom analogowym. Nie mniej jednak, obecne osiągnięcia nowoczesnej fotografii : szybkość pracy, jakość obrazu, powtarzalność i możliwość uzyskania nieograniczonej liczby kopii, nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że techniki analogowe odchodzą do lamusa. Warto jednak zaznaczyć, że przyroda rządzi się swoimi prawami i każdej akcji towarzyszy reakcja, to też na całym świecie obserwuje się odrodzenie renesansu szlachetnych technik fotograficznych, które pozwalają na twórczą ingerencję w obraz fotograficzny. Idąc z duchem wspomnianego renesansu fotografii tradycyjnej, wnioskodawca proponuje projekt obejmujący dwudniowe warsztaty fotograficzne, których celem jest poszerzenie wiedzy o technikach klasycznych oraz zapoznanie uczestników z jedną z najstarszych metod otrzymywania monobarwnych odbitek fotograficznych. Cyjanotypia jest historyczną techniką, która powstała w 1842 roku. Odbitki cyjanotypowe charakteryzują się monochromatycznym obrazem w kolorze niebieskim, wytworzonym przez błękit pruski, powstający w procesie naświetlania promieniowaniem UV. Zdjęcia mają wyjątkowo niepowtarzalny charakter i są jedne w swoim rodzaju.

„Patrzenie w dal” — akcja artystyczna w ramach eksperymentu Fundacji om

Celem eksperymentu jest opracowanie metod zapisu i konserwacji ulotnych aktów twórczych takich jak performance, interwencje, czasowa interaktywność. W tym przypadku konserwacja to idea, którą należy rozumieć jako odtworzenie dzieła poprzez analizę jej zapisu video, stanu aktywności mózgu, a także stanu fizjologicznego organizmu artysty przed, podczas i po podejmowanej akcji. W akcji artystycznej w przestrzeni publicznej performerka podczas działania — „Patrzenia w dal” zostanie poddana monitorowaniu aktywności mózgu przy użyciu mobilnego urządzenia do zapisu sygnału EEG MindWave Mobile.

Całość dokumentowana będzie przy użyciu drona. Eksperyment podejmujący problem zapisu sztuk ulotnych jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Polsce.

Kreacja dźwięku (teoria i praktyka)— zajęcia edukacyjne

Projekt zakłada, że kreacja dźwięku w praktyce jest procesem trzy-etapowym obejmującym tworzenie, rejestrowanie i rozpowszechnianie go w przestrzeni publicznej. To właśnie będzie tematem cyklu planowanych zajęć edukacyjnych. Spotkania edukacyjne w sposób przystępny i atrakcyjny — bo praktyczny — mają pokazać ich uczestnikom, że każdy z tych etapów jest istotny i współzależny. Planowane zajęcia zostaną podzielone na 3 równorzędne bloki tematyczne:

  1. tworzenie dźwięku — w rozumieniu kompozycji utworu i jego wykonania; ta część zajęć będzie prowadzona przez renomowanego gitarzystę i kompozytora Krzysztofa Toczko posiadającego duże doświadczenie w pracy edukacyjnej
  2. rejestracja dźwięku — zarówno w wymiarze studia nagrań jak i realizacji nagrań koncertowych; ta część zajęć będzie prowadzona przez realizatora dźwięku Marcina Lampkowskiego posiadającego duże doświadczenie zawodowe w zakresie obydwu zagadnień. Organizator przewiduje realizację zagadnień poprzez praktykę tj. miks i mastering nagrań koncertowych. Efektem realizacji tego fragmentu projektu będzie powstanie finalnego materiału koncertowego (przygotowanego do emisji).
  3. publikacja w przestrzeni publicznej — zgodnie z pierwszym intuicyjnym skojarzeniem w tym aspekcie zajęcia będą dotyczyć audycji radiowych; ta część zajęć będzie prowadzona przez charyzmatycznego toruńskiego radiowca Mariusza Składanowskiego.

Lokomotywa kultury

„Lokomotywa sztuki” to trzydniowe warsztaty z zakresu teatru, tańca współczesnego i sztuk cyrkowych prowadzonych w przestrzeniach publicznych Torunia. W ciągu dwóch pierwszych dni będzie prowadzona część warsztatowa, w trakcie której uczestnicy projektu poznają techniki pracy w dziedzinach teatru, tańca współczesnego i sztuk cyrkowych oraz będą zachęcani przez instruktorów do swojej kreatywnej pracy nad zadaniami improwizacyjnymi. Trzeciego dnia odbędzie się happening rozpoczynający się w trzech różnych miejscach i zmierzający w kierunku głównego miejsca spotkania.


Miasto Toruń Toruńska Agenda Kulturalna Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Studio Druku Kartel Press SA DMI Media