Polityka prywatności

„My to Państwu rozrysujemy”

Warsztat aktorski pt. „Od zarysu do dzieła” – zajęcia miały na celu kreatywny rozwój osobowości osób niepełnosprawnych i uzależnionych poprzez elementy zajęć teatralnych: trening twórczego myślenia, twórczej wizualizacji wyobrażeń, teatr przedmiotu, teatr ruchu, teatr słowa, ćwiczenia z emisji głosu, podstawowych zadań aktorskich i zbudowanie kreacji aktorskich do spektaklu. Efektem zajęć było stworzenie krótkiego przedstawienia dotyczącego tematyki, nad którą uczestnicy pracowali na warsztatach.

„Na ziemi” – wystawa, wykład i warsztaty artystyczne z zakresu performance

Wystawa Yaryny Shumskiej składała się z obiektów, które są ściśle powiązane z naturą, są jej częścią, ale istnieją w nowym środowisku jako nowe zjawiska. Malarstwo artystki, oprócz swojej formy wizualnej obejmuje przestrzeń zapachu, natomiast performance – chwilowe, wielowymiarowe działania mają znamiona jednoczenia się z procesami, permanentnie powiązanymi z codziennością. Wystawa i performance, przygotowane do zaprezentowania w Toruniu łączyły w sobie obiekty z elementami interakcji, zespolone ze sobą poprzez środowisko i elementy życia, które w nowych kontekstach – miejsca i czasu – nabierają innego znaczenia i zrozumienia.

„Pocztówki z Nigdy Nigdy – celebryci i my”

„Pocztówki z Nigdy Nigdy – celebryci i my” to projekt, poprzez który organizatorzy chcieli uświadomić młodzież w jaki sposób charakter mediów: telewizja, prasa, Internet wpływa na tworzenie treści i manipulację nimi, a tym samym może manipulować zachowaniami i wyborami odbiorców. Przez jego realizacje chcieli by młodzi ludzie dostrzegli alternatywę i podeszli krytycznie do szeroko pojętej rozrywki. By umieli świadomiej wybierać pomiędzy różnymi formami spędzania ich czasu wolnego, by mogli częściej wybierać udział w życiu kulturalnym miasta, a nie tylko wirtualne spacery po Internetowych newsach.

Movies from the Heart of Poland

Projekt „Movies from…” miał na celu pokazanie „siły twórczej” poprzez utworzenie przeglądu wybranych, najlepszych filmów niezależnych z Torunia i regionu, które powstały od początku XXI wieku do dziś oraz zarejestrowanie ich na płycie DVD. Projekt przynósł wielorakie efekty. Promocję lokalnego środowiska filmowego, przekonanie młodych adeptów kina do tego, że startując z Torunia, mają duże szanse na sukces podobnie jak autorzy pokazywanych filmów oraz istotny walor edukacyjny.

Interaktywna inscenizacja historyczna z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Celem projektu było przekazanie głównie młodszym pokoleniom podstawowej wiedzy na temat realiów (kultury, zwyczajów) lat 40. ubiegłego wieku. Doskonałą okazją do przeprowadzenia interaktywnej inscenizacji historycznej była przypadająca w tym roku 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Nieszablonowy sposób przekazania wiedzy (świętowanie nie pod pomnikami, ale w sposób aktywny – odtwarzając historię) spowodował, iż duża dawka informacji została przyswojona przez odbiorców. Oprócz tego były promowane postawy patriotyzmu, braterstwa, odwagi i innych pozytywnych cech charakteru.

Pitchstop Toruń

„Pitchstop Toruń” to muzyczny projekt, który realizowany jest od maja tego roku. Jego głównym założeniem była prezentacja muzycznego przekroju toruńskiej sceny djskiej.

Interdyscyplinarne zajęcia wokalne

Interdyscyplinarne zajęcia wokalne to zajęcia łączące wiele aspektów nauki śpiewu z poszerzeniem umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Przeprowadzone przez Joannę Czajkowską-Zoń – wybitną toruńską wokalistkę, Maję Lewicką – nauczyciela języka angielskiego z kilkunastoletnim stażem oraz Jimiego Thomasa – światowej sławy amerykańskiego wokalistę i kompozytora. Program zajęć obejmował podstawy teorii śpiewu i wokalne ćwiczenia praktyczne. Zajęcia prowadzone były jednego dnia w dwóch blokach tematycznych. Pierwszy blok z zakresu podstaw teorii śpiewu poprowadziła w języku polskim Joanna Czajkowska-Zoń. Drugi blok praktyczny poprowadził w języku angielskim Jimi Thomas. Założeniem projektu było prowadzenie zajęć w języku angielskim tak, aby uczestnicy poszerzyli słownictwo czynne i bierne z zakresu terminologii muzycznej.

Kolejkowe szaleństwo

Celem warsztatów było rozwinięcie u uczestników umiejętności plastycznych, zapoznanie nowych technik modelarskich jak również zaznajomienie ich z różnymi tworzywami modelarskimi. Między innymi uczestnicy mieli okazję nauczyć się modelowania terenu –samodzielnie wykonywali i montowali zieleń na makiecie (drzewa, krzewy, trawę), ponadto drogi, ścieżki i strumienie. Mały pokaz na zakończenie miał charakter otwarty –mogli przyjść na niego nie tylko rodzice dzieci uczestniczących w warsztatach, ale również inni mieszkańcy dzielnic: Czerniewic, Rudaka i Stawek.


Miasto Toruń Toruńska Agenda Kulturalna Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Studio Druku Kartel Press SA DMI Media