Polityka prywatności

Miasto–Dźwięk–Obraz

Głównym założeniem projektu „Miasto–Dźwięk–Obraz” jest opublikowanie wydawnictwa muzyczno-graficznego w postaci artystycznie wydanej płyty winylowej, zintegrowanego z premierą w postaci z wernisażu, na którym zaprezentowane zostaną dwa cykle prac rysunkowych i graficznych toruńskich artystek Ewy Bińczyk i Anny Pilewicz, inspirowanych miastem Toruniem — wraz z koncertem R. Iwańskiego. Premiera odbyłaby się w centrum społeczno-kulturalnym Kulturhauz. Istotnym celem przedsięwzięcia jest promocja twórczości artystów dźwięku i obrazu z Torunia oraz samego Miasta, dlatego też projekt później będzie prezentowany w kilku innych galeriach w Polsce, w postaci wystaw w połączeniu z koncertami.

Autor projektu i Beneficjent Mikrowsparcia: Rafał Iwański

Wydanie płyt bluray z filmami

Miasto Toruń jest kulturalną skarbnicą, która co jakiś czas zaskakuje nowymi odkryciami. Filmy Marcina Gładycha „Panoptikon” oraz „Hakerzy wolności” odkryły wielkie wydarzenia w historii Torunia, które w sposób istotny wpłynęły na kształtowanie dzisiejszej rzeczywistości. Mieszkańcy mogli zapoznać się z tą tematyką na specjalnie organizowanych pokazach filmowych w lokalnych kinach. Projekt zakłada wydanie płyt bluray z filmami Marcina Gładycha.

Autor projektu i Beneficjent Mikrowsparcia: Fundacja Biuro Kultury

Otwarte warsztaty muzyczne z zespołem Open Blues — działania aktywizujące środowisko młodych muzyków

Przedsięwzięcie polega na cyklicznych spotkaniach młodych toruńskich muzyków oraz zespołu Open Blues na wspólnej scenie. Młodzi muzycy będą mogli nieodpłatnie poszerzać swoją wiedzę muzyczną, doskonalić warsztat i zdobywać nowe doświadczenia, pod okiem profesjonalnych muzyków i pedagogów, z towarzyszeniem publiczności. Będzie to połączenie warsztatów muzycznych z jam-session, czyli wspólnym muzykowaniem.

Autor projektu i Beneficjent Mikrowsparcia: Igor Nowicki

Sto Lat Tanga w Toruniu

Przedsięwzięcie ma na celu zainicjowanie działań zmierzających do organizacji wydarzenia kulturalnego „Benefis Stulecia Tanga w Toruniu”. Działania te mają doprowadzić do podniesienia poziomu wiedzy kulturalnej dotyczącej tańca i muzyki tangowej i zapewnić zainteresowanie i udział w kolejnych wydarzeniach związanych z tangiem, m.in. w Benefisie Stulecia Tanga w Toruniu, zaplanowanym na październik 2013 r.

Autor projektu i Beneficjent Mikrowsparcia: Fundacja Terapii Tangiem COTANGO

Debiutancka płyta Redaial

W ramach projektu zostanie zrealizowany ostatni etap nagrania płyty zespołu Redaial — który łączy energiczną muzykę z motywującymi tekstami i daje to wybuchowy efekt, który porywa do zabawy, a równocześnie skłania do działania i pracy nad sobą.

Autor projektu i Beneficjent Mikrowsparcia: Michał Czarnecki

Cała nostalgia

Projekt jest zapisem prawdziwej historii, która rozegrała się 30 lat temu. Dwudziestosiedmioletni wówczas Bogumił, wrażliwy chłopak z niewielkiego miasteczka Sierpc na Mazowszu, postanawia w 1981 roku wyemigrować do Australii. W walce z wielką i przybijającą nostalgią pomaga mu magnetofon. Celem projektu jest opracowanie nagrania w autorski sposób oraz zaprojektowanie i stworzenie do tego folderu, którego narracja będzie korespondować do nagrań z taśmy magnetofonowej. Istotnym elementem projektu jest dotarcie do autora jak również odbudowanie trasy podróży z różnych zapisków. W celu prezentacji ukończonej płyty planowane jest spotkanie autorskie w Szkole Leśnej na Barbarce.

Autor projektu i Beneficjent Mikrowsparcia: Waldemar Bujak

Twoja mała ojczyzna — Chełmińskie

Projekt „Twoja mała ojczyzna — Chełmińskie” to promowanie sztuki w miejscu codziennego użytku — w galerii handlowej. Projekt ma na celu ukazanie piękna Chełmińskiego Przedmieścia uchwyconego przez fotografa. Założeniem jest tygodniowa wystawa zdjęć zorganizowana w galerii handlowej.

Autor projektu i Beneficjent Mikrowsparcia: Stowarzyszenie Inicjatywa Młodych oraz Rada Okręgu 11 — Chełmińskie

Pośród ogrodu…

Projekt „Pośród ogrodu…” ma na celu poznanie społeczności „miejskich ogrodników” działających na Rubinkowe. Spotkania i wywiady połączone z sesjami zdjęciowymi przy wykorzystaniu fotografii udokumentują specyficzny rodzaj działalności. Projekt zakłada w miesiącach od lipca do września 2013 roku cykl zdjęć mieszkańców Rubinkowa w ich „ogrodach”. Przez zastosowanie fotografii natychmiastowej portretowani będą bezpośrednio zaangażowani w proces twórczy oraz wszyscy od razu otrzymają gotowe zdjęcia: swoje portrety, zdjęcia działek i upraw.

Autor projektu i Beneficjent Mikrowsparcia: Katarzyna Skrobała

Warsztaty szlachetnych technik fotograficznych — MOKRY KOLODION

Projekt zakłada dwudniowe warsztaty fotograficzne dla osób zamieszkujących dzielnice Rubinkowo, Jakubskie Przedmieście–Mokre, Wrzosy, Chełmińskie Przedmieście. W warsztatach będzie brało udział 10 osób. W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się z historią początków fotografii i osobiście wykonają wiele zdjęć z użyciem tej techniki. Sami zrealizują własne pomysły na fotografie, które podczas warsztatów będą wykonywane na szklanych płytach przez nich przygotowanych. Celem przedsięwzięcia jest szerzenie wiedzy o historii fotografii oraz uwrażliwianie osób zajmujących się fotografią i sztukami wizualnymi na alternatywne sposoby wyrazu.

Autor projektu i Beneficjent Mikrowsparcia: Michał Sitkiewicz

torunskakinematografia.pl

Projekt zakłada stworzenie portalu poświęconego dziedzictwu filmowemu miasta. To miejsce, w którym zebrane zostaną informacje dotyczące historii toruńskich kin, festiwali filmowych oraz innych wydarzeń związanych z filmem. Oprócz tego pojawią się informacje o filmach kręconych w naszym mieście, toruńskich aktorach, twórcach filmowych oraz teatrach. Wzbogacone to zostanie o galerię zdjęć oraz newsy spoza lokalnego środowiska filmowego.

Autor projektu i Beneficjent Mikrowsparcia: Arkadiusz Lubawiński

Wideoklip do utworu PRZEMIANA zespołu TRZY MASZTY

Będzie to kooperacja toruńskich plastyczek (animatorki i rzeźbiarki) z grupą 4 muzyków, też toruńsko umiejscowionych, którzy grają szanty na rockowo. Projekt zakłada plastelinową animację — przestrzenną, absurdalną historię z fabułą dotyczącą usposobień charakterologicznych muzyków.

Autor projektu i Beneficjent Mikrowsparcia: Dorota Skupniewicz

W budowie…

Projekt zakłada spojrzenie na most — gigantyczną konstrukcję, która wyrasta na Rubinkowie — od strony artystycznej, ale także zakłada coś co można nazwać zapisem chwili (czyli stanu budowy w wakacje 2013). Zostanie stworzona seria zdjęć mostu w budowie. W ramach projektu zostaną  m.in. wydrukowane pocztówki z Torunia, będą swoistą „pamiątką” z budowy mostu. Przedsięwzięcie zakłada wejście na teren budowy, a także warsztaty z licealistami, podczas których uczestnicy będą mogli stworzyć swoją wizję mostu dla Torunia.

Autor projektu i Beneficjent Mikrowsparcia: Aleksandra Sojak-Borodo


Miasto Toruń Toruńska Agenda Kulturalna Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Studio Druku Kartel Press SA DMI Media