Polityka prywatności

Szkolne radio szkoły podstawowej nr 3 w Toruniu dołącza do European School Radio

Projekt wprowadzający szkolną radiostację do sieci European School Radio, która to radiostacja jako pierwsza w Polce dołączy do projektu. Podstawowym założeniem projektu jest podtrzymywanie w uczniach dziennikarskich pasji oraz pomoc w realizacji wysokiej jakości materiałów radiowych i muzycznych.

Beneficjent: Tomasz Leszczyński

 

Szafobudka Emili Moise-Szalli

Projekt zakłada stworzenie mobilnej fotobudki, która byłaby jednocześnie przenośną garderobą z kostiumami i rekwizytami oraz oprawą do wykonania fotograficznych reprodukcji obrazów przedstawiających Toruńską Starówkę, autorstwa Emila Moise-Szalli.

Beneficjent: Fundacja You Plan Culture

 

Wydanie i promocja książki: „Sprawki Kawki” — bajki dla dzieci i dorosłych wraz z warsztatami literacko-muzycznymi, literacko-malarskimi, rzeźbiarskimi i teatralnymi — o charakterze poznawczo-sensorycznym (w oparciu o teksty i rysunki autorki)

Projekt zakłada wydanie książki „Sprawki Kawki”, na podstawie której będą przeprowadzone warsztaty dla dzieci i dorosłych z zakresu literatury, muzyki, rzeźby, malarstwa i teatru.

Beneficjent: Beata Izabela Niewiadomska-Labiak

 

Oczy w słup

Projekt kulturalno-artystyczny zakładający wystawę autorskich plakatów w przestrzeni miasta Torunia oraz warsztaty graficzne skierowane do dzieci i młodzieży z Chełmińskiego Przedmieścia w Toruniu.

Beneficjent: Nikodem Pręgowski

 

Aranżacja artystyczna schodów w Parku Bydgoskim

Projekt zakłada artystyczną aranżację pionów stopnic schodów w Parku Bydgoskim, które wpisanie zostaną w tematykę i kolorystykę naturalnych odcieni Ziemi i zieleni. W kompozycjach zostaną użyte  trwałe techniki, jak łączenie mozaiki z malarstwem ściennym.

Beneficjent: Iwona Szpak-Pawłowska

 

Jednym śladem

Projekt zakłada stworzenie fotograficznego portretu mieszkańców Torunia poruszających się alternatywnymi środkami komunikacji. Finałem jest wystawa, która będzie porównaniem kontekstów społecznych i kulturowych poruszania się jednośladami w Polsce i Wietnamie oraz próba szukania wspólnego mianownika.

Beneficjent: Katarzyna Rybarczyk

 

Kolorowe spichrze

Projekt ma na celu przybliżenie mieszkańcom Torunia historii i znaczenia spichrzów stanowiących istotną część kultury materialnej naszej starówki. Zakłada cykl spacerów tematycznych, działań artystycznych angażujących wyobraźnię i twórczy potencjał uczestników oraz wystawę prezentującą efekty spotkań.

Beneficjent: Elżbieta Lewandowicz

 

Żywe lekcje historii dla uczniów toruńskich szkół podstawowych

Projekt zakłada interaktywne zajęcia — żywe lekcje historii o tematyce historii Torunia z przełomu XIV i XV wieku. Podczas lekcji uczestnicy zostaną zapoznani z obyczajowością, strojami i wyposażeniem wojskowym średniowiecza. Omówione zostaną podstawowe pojęcia, etos rycerski oraz życie codzienne w średniowiecznym grodzie.

Beneficjent: Chorągiew Zaciężna Ziemi Kujawskiej

 

Wystawa zdjęć „Zobacz swoje śmieci”

Projekt „Zobacz swoje śmieci” zakłada w niezwykle jaskrawy sposób wystawę zdjęć dużego formatu w przestrzeni miasta Toruń pod kątem śmietników oraz ich otoczenia. Uczestnicy wystawy będą mogli zobaczyć osiedla Torunia, w których pokazane zostaną śmieci, jakie są często bezmyślnie składowane, bez troski o swoje najbliższe otoczenie.

Beneficjent: Obywatelski Toruń


Dyskusyjny Kobiecy Klub Filmowy „Szpulka” — pokazy filmów

Projekcje filmów oraz spotkania Dyskusyjnego Kobiecego Klubu Filmowego „Szpulka”, mają być okazją do poruszania ważnych spraw społecznych, dotyczących szeroko pojmowanej tematyki kobiecej oraz tematyki Torunia. Całości będą towarzyszyć dyskusje po seansach oraz udział w nich specjalistów z dziedzin związanych z danym filmem.

Beneficjent: Toruńskie Dziewuchy

 

Spotkanie twórcze Klubu Kreatywnych Katarzynki

Celem projektu jest kontynuowanie twórczych spotkań z osobami o podobnych zainteresowaniach. Spotkania Klubu Kreatywnych „Katarzynki” są skierowane do lokalnej społeczności i nawiązują do idei „slow life”.

Beneficjent: Klub Kreatywnych „Katarzynki”


Miasto Toruń Toruńska Agenda Kulturalna Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Studio Druku Kartel Press SA DMI Media