Polityka prywatności

Leśmian dzieciom w 140 rocznicę urodzin i 80 rocznicę śmierci poety

Projekt zakłada przypomnienie postaci wybitnego polskiego poety Bolesława Leśmiana poprzez stworzenie lalkowego spektaklu dla dzieci „Ali-baba i 40 rozbójników” na podstawie baśni Leśmiana pod tym samym tytułem, oraz serii warsztatów w szkołach podstawowych. Ważnym elementem zajęć będzie głośnie czytanie fragmentów baśni Bolesława Leśmiana. Dlatego spotkania poprowadzą zawodowi aktorzy, którzy na warsztatach pojawią się też z lalkami ze spektaklu „Ali-baba i 40 rozbójników”. Dzięki współpracy z Działem Edukacyjnym Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, dodatkowym walorem spektaklu będzie muzyka.

Nie tylko do czytania

Celem projektu jest przybliżenie dzieciom różnego rodzaju książek, pokazanie ich wartości literackich i plastycznych, jak również ukazanie twórczości wybranych artystów tworzących nietypowe książki poprzez przeprowadzenie pięciu warsztatów twórczych po 2-3 godziny, na których uczestnicy będą wymyślać i spisywać stworzone przez siebie historie, a następnie wykonywać do nich określony rodzaj książki tj.: picture book, komiks, książkę sensoryczną, infografikę czy kamishibai. Zajęcia zainspirowane będą działaniami i twórczością takich artystów jak: torunianka Iwona Chmielewska, Hervé Tullet, Maria Ekier, Henryk Jerzy Chmielewski, znany jako Papcio Chmiel, Jan Bajtlik, Grażka Lange, Wolf Erlbruch czy Roy Lichtenstein. Poprzez aktywne działanie podczas warsztatów dzieci z osiedla Bielawy-Grębocin poznają interesujące techniki plastyczne tj.: grotaż, frotaż, fotomontaż, kalkografia, sgraffito na papierze. Zostaną im przybliżone takie pojęcia jak: piktogram, typografia książki, ilustracja, kadr, inker, sekwencja, popart, butai, kamishibai.

„RZEKA” – VI Interdyscyplinarne Spotkania Studentów. Giartino – „Ogród Sztuki”

„RZEKA” – VI Interdyscyplinarne Spotkania Studentów. Giartino – „Ogród Sztuki” to projekt ściśle związany z obchodami 2017 roku jako Roku Rzeki Wisły. Podstawowym założeniem merytorycznym projektu jest idea wynikająca z podporządkowania się dwóm przeciwstawnym wartościom, jakie reprezentuje rzeka –wzburzenia i spokoju. W wydarzeniu weźmie udział ponad 50-ciu studentów z czterech uczelni artystycznych, z czego 12-tu spoza Torunia. Będą to studenci z ASP we Lwowie, ASP w Gdańsku, ASP w Łodzi i Wydziału Sztuk Pięknych. Do wzięcia udziału w wydarzeniu zaproszeniu zostali tez uczniowie LO nr 3 (Zespół Szkół nr 3 w Toruniu). Wykonają oni prace plastyczne różnego rodzaju. Bardzo ważną częścią, podsumowującą całość przedsięwzięcia będzie wykład i prezentacja wszystkich wykonanych prac podczas Spotkań w siedzibie Zespołu Szkół nr 3. Ten materiał będzie uzupełniony wybranymi dziełami z popularnego zjawiska w sztuce, jakim jest landart. Będzie to ciekawe zestawienie uznanych prac artystów światowych z tym, co zostanie wykonane przez uczestników spotkań. Dodatkową wartością projektu jest planowane wydanie katalogu zawierającego opis zaistniałych realizacji i ich dokumentację fotograficzną.

RPG dla każdego

Projekt zakłada przybliżenie uczestnikom gier fabularnych RPG (Role Playing Games), będących rodzajem rozrywki łączącym elementy występu teatralnego i wspólnego tworzenia historii fabularnej, dzięki realizacji serii 10 spotkań erpegowych na przestrzeni trzech miesięcy. W każdym z tych spotkań weźmie udział wolontariusz działający z ramienia Fundacji i pełniący rolę Mistrza Gry oraz co najmniej 5 uczestników wcielających się w rolę Graczy (jednak nie więcej niż 7). Zadaniem wolontariusza będzie nie tylko przygotowanie i poprowadzenie sesji RPG, ale także wyjaśnienie: zasad tej konkretnej gry, zadań jakie stoją przed Mistrzem Gry, mechanizmów tworzenia scenariusza przygody. Dodatkowym zadaniem wolontariuszy będzie także wytypowanie uczestników, którzy będą chcieli spróbować swoich sił w roli Mistrzów Gry.

„Zawody Starego Torunia”

Celem głównym projektu jest możliwość przekazania różnorodnych treści dotyczących zawodów starego Torunia na drodze działań twórczych. Będzie to seria 6 warsztatów skierowanych do dzieci w wieku od 8 do 10 lat mieszkających na osiedlu Skarpa w Toruniu, w zajęciach wezmą też udział dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz fizyczną. Działania artystyczne połączone z informacjami historycznymi, środowiskowymi i społecznymi pozwolą dzieciom na wielozmysłowe doświadczenia zapewniające zdobycie wiedzy czytelnej i trwałej. W ramach projektu dzieci zostaną zapoznane z pracą witrażownika, krawca oraz rzeźbiarza.

Filmy z serca Polski

Projekt jest kontynuacją działań z roku 2016, w którym przeprowadzony został po raz pierwszy cykl pokazów filmowych połączonych z prelekcjami i dyskusjami. Pokazy filmów lokalnych odbyły się w Toruniu oraz czternastu innych ośrodkach na terenie całego kraju, w tym m.in. Poznaniu, Łodzi, Brodnicy, Olsztynie, Krakowie, Katowicach. W ramach realizacji projektu przeprowadzona zostanie selekcja filmów, które złożą się na wydanie profesjonalnej i starannie wyprodukowanej oraz wizualnie oprawionej płyty dvd w ilości trzystu egzemplarzy. Płyta będzie zawierała dziesięć filmów twórców toruńskich, którzy odnieśli ogólnopolski sukces, a których tematyka związana jest z historią naszego miasta. Wśród filmów znajdą się zarówno etiudy fabularne, filmy dokumentalne, jak i animacje. W ramach projektu planowane jest odbycie dziesięciu pokazów, którym każdorazowo towarzyszyć będzie prelekcja oraz dyskusja merytoryczna, w której uczestniczyć będą również artyści odpowiadający za poszczególne filmy. Zwieńczeniem projektu będzie organizacja konferencji prasowej podsumowującej go wraz ze szczegółowym przedstawieniem grupy odbiorców, do której projekt będzie skierowany.

Muzyczne perswazje – poszerzanie artystycznych horyzontów młodego pokolenia

Na projekt składają się trzy spotkania z cenionym polskim gitarzystą, kompozytorem, autorem tekstów, nauczycielem muzyki Krzysztofem „Partyzantem” Toczką. Będą to: spotkanie z młodzieżą licealną – wykład i debata o wartościach jakie może nieść muzyka we współczesnym świecie, w III Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu (osiedle Na Skarpie); warsztaty gitarowe skierowane do szerokiego grona odbiorców – pasjonatów gitary z różnych środowisk. Zarówno dzieci, młodzieży, studentów jak i osób dorosłych, odbędą się w Hard Rock Pubie Pamela w Toruniu; występ Krzysztofa Toczki w Gimnazjum nr 3 w Toruniu dla uczniów szkoły. Celem powyższych działań jest uwrażliwienie młodzieży na sztukę, zaszczepienie w nich pasji, rozbudzenie zainteresowania kulturą i tworzenie pozytywnych wzorców zachowań.

Toruń cały w aniołach

Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów ceramiczno plastyczno literackich obejmujący trzy spotkania skierowane do uczniów SP nr 32 przy ul.Kos. Kościuszkowskich w Toruniu. Podczas pierwszego uczniowie wykonają płaskorzeźbę toruńskiego zabytku (jedna grupa) lub anioła – opiekuna dla niego (druga grupa). Wśród zaproponowanych zabytków są np. Brama Klasztorna, Kamienica pod Gwiazdą, Ratusz, Krzywa Wieża lub budynek Planetarium czy Teatru „Baj Pomorski”. Następnie na drugim spotkaniu, uczniowie pomalują farbami plakatowymi wypalone prace. Trzeci etap będzie polegał na ułożeniu przez dzieci własnej opowieści, legendy, historii której głównymi bohaterami będą anioł i przypisany do niego zabytek. Podsumowaniem projektu „Toruń cały w aniołach” będzie wystawa, zorganizowana na ogólnie dostępnym terenie szkoły. Prace ceramiczne zaprezentowane na wystawie, zostaną uprzednio polakierowane dla utrwalenia i uwypuklenia efektu kolorystycznego.

Warsztaty szlachetnych technik fotograficznych – MOKRY KOLODION VI

Projekt polega na przeprowadzeniu dwudniowych warsztatów fotograficznych dla osób zamieszkujących dzielnice Czerniewice, Kaszczorek, Bielawy-Grębocin, Na Skarpie. Uczestnicy w trakcie zajęć zapoznają się z historią początków fotografii oraz wykonają prace w technice mokrej płyty kolodionowej. Celem przedsięwzięcia jest szerzenie wiedzy o historii fotografii oraz uwrażliwianie osób zajmujących się fotografią i sztukami wizualnymi na alternatywne sposoby wyrazu. Złożoność procesów fotograficznych, które zostaną wdrożone mają na celu pogłębienie wiedzy na temat sztuki fotografii, zwrócenie uwagi na uważność w procesie tworzenia oraz uświadomienie wartości oryginału jako unikatu.


Miasto Toruń Toruńska Agenda Kulturalna Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Studio Druku Kartel Press SA DMI Media