Polityka prywatności

Warsztaty szlachetnych technik fotograficznych – Mokry Kolodion II

Celem przedsięwzięcia było szerzenie wiedzy o historii fotografii oraz uwrażliwianie osób zajmujących się fotografią i sztukami wizualnymi na alternatywne sposoby wyrazu. Złożoność procesów fotograficznych, które wdrożył autor pogłębiło wiedzę na temat sztuki fotografii, zwróciło uwagę na uważność w procesie tworzenia oraz uświadomić wartość oryginału jako unikatu. Praca zorganizowana była w niewielkich grupach umożliwiło to pracę nad rozwojem indywidualnym każdego uczestnika. Poprzez wykonywanie fotografii wielkoformatową kamerą, od kadrowania, naświetlania, przez własnoręczne wywoływanie płyty autor zapoznał i nauczył szlachetnej techniki fotografii oraz nastroił uczestników na uważność w każdym momencie aktu twórczego.

Muzyczne warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży – instrumenty perkusyjne

Dwudniowe zajęcia prowadzone przez wybitnych perkusistów z dużym doświadczeniem pedagogicznym: Grzegorz Minicz, Jose Torres. Scenariusz zajęć przewidywał indywidualną pracę uczestników warsztatów z wybranymi instrumentami perkusyjnymi. Do dyspozycji uczestników dostępne były profesjonalne instrumenty perkusyjne oraz zestawy jazzowe. W ramach zajęć zrealizowano również współprace muzyczna z basistą jako zajęcia w sekcji rytmicznej.

DUSZA TANGA, czyli seminarium gry na bandoneonie

Celem działania było zorganizowanie seminarium poświęconego nauce gry na bandoneonie. Zajęcia poprowadziła Yegor Fomin, ukraiński muzyk, członek zespołu Trinidad Arfo (trio grające tradycyjne tango argentyńskie), absolwent Ukraińskiej Narodowej Akademii Muzycznej w Kijowie.

Książka na ekranie – warsztaty animacji poklatkowej

Scenariusze filmowe powstają na podstawie książek. Współcześni wydawcy wciąż poszerzają ofertę książek dla dzieci. Zachętą do rozwoju czytelnictwa i zainteresowania książką jest pokazanie dzieciom, że czytanie może być punktem wyjścia do szeregu aktywności. Jedną z nich jest twórcza zabawa z animacją poklatkową. Tworzenie własnego filmu animowanego przy użyciu ogólnodostępnych narzędzi rejestrujących i oprogramowania do kontroli animacji. Dzieci w trakcie warsztatów zobaczyły filmy zrealizowane przez profesjonalne studio animacji na podstawie książek wydanych przez toruńskie Wydawnictwo TAKO. Dzieci miały możliwość zapoznania się z trzema technikami animacji poklatkowej: animacją plastelinową, materiałami suchymi (mąka, piasek, sól) i animacją wycinankową.

Żywa lekcja muzyki dla dzieci i młodzieży prowadzona przez znanych muzyków rockowych.

Zajęcia skierowane były do dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży oraz dorosłych. Łączyły w sobie elementy nauki gry na gitarze z inscenizacją występów scenicznych oraz opowieści o procesie powstawania wybranych utworów rockowych, historii muzyki rozrywkowej. Prowadzone były przez znanych muzyków rockowych i jazzowych, pedagoga uczącego na co dzień w szkole muzycznej oraz nauczyciela uczącego muzyki w szkole podstawowej i gimnazjum:

Wydanie i promocja napisanej przez T. Marciniaka książki „Komiks polski. Dorobek i osiągnięcia artystyczne w kontekście historii społecznej”

Wydanie i promocja napisanej przez T. Marciniaka książki „Komiks polski. Dorobek i osiągnięcia artystyczne w kontekście historii społecznej” było częścią Projektu o nazwie DWUTAKT – KOMIKS I MUZYKA, który stanowiły dwa dni (14–15 czerwca), wypełnione wydarzeniami, których wspólnym mianownikiem było unikalne połączenie muzyki i komiksu. Spotkaniu promocyjnemu w Filii nr 11 Książnicy Kopernikańskiej towarzyszyła przekrojowa wystawa komiksu polskiego.

Kosmos – reportaże o architekturze PRL

Zarejestrowano i wydano na DVD wywiady z pokoleniem architektów, projektantów działających w latach powojennych w Toruniu oraz zorganizowano spotkania promujące wydany utwór wraz z projekcją wideo oraz emisją w TV Toruń. Tematyka poruszanego przedsięwzięcia była związana z historią powojennych wnętrz, ich architektury oraz twórców, którzy je projektowali w Toruniu. Wydanie płyty miało na celu zainicjowanie dyskusji oraz popularyzację architektury wnętrz. Historia, koncepcje i teorie wnętrz czasów PRL, a także okres transformacji ustrojowej w Polsce to wciąż obszar mało znany. W tym kontekście przykład Torunia jest okazją do szerszej dyskusji na temat postrzegania dziedzictwa i dokonań poprzednich pokoleń w dziedzinie projektowania wnętrz.

Kultura +55

Projekt 55+kultura jest odpowiedzią na brak aktywności kulturalnej i społecznej mieszkańców Torunia powyżej 55 roku życia. Wydarzenia w ramach projektu były pretekstem do zapoznania seniorów z ekologicznym designem, uwrażliwieniem ich na problematykę przestrzeni miejskiej oraz sposobem na zniesienie sztucznej, niepotrzebnej granicy między sztuką i kulturą współczesną a osobami starszymi. Recykling, muzyka klubowa, street art, graffiti nie są tylko domeną osób młodych. Na projekt składał się cykl warsztatów kreatywnych dla osób starszych. Zadanie składało się z kilku modułów warsztatowych.

Polscy klasycy na 9 strunach. Wirtuoz Steve Kindler

Wydarzenie w ramach realizacji programu „Our Music for Peace – Nasza Muzyka dla Pokoju” (poprzednio program nosił nazwę „My Music for Peace”) którego misją jest działanie na rzecz pokoju, poprzez wykorzystanie potencjału muzyki. Steve Kindler, międzynarodowej sławy wirtuoz skrzypiec, gra na 9 strunowych skrzypcach elektrycznych. Artysta jest pod bardzo silnym wpływem polskiej muzyki, stworzył genialne ekstrapolacje na orkiestrę wybranych dzieł Witolda Lutosławskiego, obecnie pracuje nad podobnymi aranżacjami dzieł Karola Szymanowskiego.

Muzyczny wernisaż. Toruńska scena muzyczna w karykaturze

Pomysł polegał na tym, że poprzez głosowanie internautów do sportretowania wybrani zostali przedstawiciele toruńskiej sceny muzycznej. Prace zostały przedstawione w postaci wystawy, a na otwarciu sportretowani muzycy zagrali koncert. Były dwie odsłony wystawy połączone z dwoma koncertami. Na wernisażu opowiedziano jak powstawały prace i skąd artysta czerpał inspirację do wykonania karykatur.


Miasto Toruń Toruńska Agenda Kulturalna Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Studio Druku Kartel Press SA DMI Media