Polityka prywatności

TU BYŁEM MIKOŁAJ KOPERNIK — plenerowe warsztaty plastyczne

Plenerowe warsztaty „Tu byłem Mikołaj Kopernik ” skierowane są do dzieci ze szkół podstawowych i mieszkańców osiedla Bydgoskie Przedmieście. Zajęcia artystyczne polegać będą na przeprowadzeniu trzech warsztatów plastycznych w plenerze w ogrodzie i na podwórku przed budynkiem Wydziału Sztuk Pięknych UMK przy ul. Sienkiewicza 4 i 6 na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu. Wszystkie trzy warsztaty zainspirowane są sztuką współczesną i osiedlem Bydgoskie Przedmieście, ale przede wszystkim wspólnym podejmowanych działań twórczych będzie Mikołaj Kopernik, jego odkrycia i rocznice z nim związane. Warsztaty będzie łączyła wspólna cecha, każda praca zostanie wykonana w formie koła nawiązując formalnie i treściowo do wszechświata, planet i astronomii, ale też do sztuki współczesnej.

Autor projektu i Beneficjent Mikrowsparcia: Agnieszka Banasiak

URBAN DANCE MEETING VOL. 5

Projekt URBAN DANCE MEETING 5 to ogólnopolskie zawody tańca ulicznego, które odbędą się na Rynku  Nowomiejskim w Toruniu w dniu 22.06.2013 r. Projekt ma na ukazać sztukę tańca ulicznego i ekspresję artystyczną młodych ludzi szerszej widowni oraz pozwolić na wyłonienie i nagrodzenie najlepszych tancerzy z całej Polski. Zawody zostaną przeprowadzone w czterech kategoriach tanecznych : HIP HOP, DANCE, POPPING, LOCKING, ALL STYLES.

Autor projektu i Beneficjent Mikrowsparcia: Fundacja You Have it

Pasjonauci — gra miejska

W ramach przedsięwzięcia w dniu Święta Bydgoskiego Przedmieścia – 18 maja 2013 r. zostanie zorganizowana gra miejska. Gra będzie miała formę konkursu, którego poszczególne zadania zostaną przygotowane przez stypendystów Programu Stypendialnego Pasjopolis, organizowanego przez fundację Platon, zrzeszającego osoby zainteresowane zarówno naukami ścisłymi, jak i humanistycznymi. Każdy z uczestników otrzyma mapę, z którą będzie musiał odnaleźć punkty ukryte w ciekawych miejscach Bydgoskiego Przedmieścia m.in. w Parku na Bydgoskim Przedmieściu, przy Pałacyku na ulicy Fredry, w zabytkowej zajezdni tramwajowej czy po prostu na podwórku jednej z kamienic.  Każdy ze stypendystów przygotuje zadania zgodne z profilem jego zainteresowań, np. Kinga Płachecińska, aktorka, zaprezentuje teatralne kalambury, Justyna Wróblewska zaprezentuje muzyczne zagadki odegrane na żywo na fortepianie, a Tymon Cichocki przeprowadzi krótki kurs żonglerki cyrkowej. W grę zostaną włączeni również stypendyści z osiągnięciami w naukach ścisłych, prezentujący warsztat programowania czy uliczne laboratorium chemiczne. Spotkanie ze stypendystami będzie miało również charakter integracyjny – każdy z uczestników gry, oprócz wypełnienia zadania, będzie miał okazję na swobodny przepływ pasji pomiędzy nim a pasjonatami Programu Stypendialnego. Część zadań będzie związana z czasami świetności Bydgoskiego Przedmieścia, tj. końcem dziewiętnastego wieku, jego kulturą, architekturą, ówcześnie obowiązującą modą oraz trendami w sztuce.

Autor projektu i Beneficjent Mikrowsparcia: Fundacja Platon im. Kuby Rumińskiego

DO 5 x SZTUKA

Projekt „Do 5 x SZTUKA” to cykl pięciu artystycznych akcji obejmujących warsztaty i powarsztatowe pokazy (happeningi) ożywiające przestrzeń publiczną Bydgoskiego Przedmieścia i Starówki. Cykl rozpoczną warsztaty Decopagu (20 kwietnia, Domek Duszpasterstwa Akademickiego w Toruniu), w trakcie których ich uczestnicy nauczą się ozdabiać przedmioty codziennego użytku (np. biżuteria, szkatułki, szklane butelki). Uczestnicy zostaną poproszeni o przyniesienie własnych przedmiotów, którym będą mogli w trakcie zajęć nadać nowe życie. Kolejne warsztaty poświęcone będą recyklingowi  i odbędą się 11 maja również w DA. Uczestnicy warsztatów w twórczy i kreatywny sposób będą przetwarzać plastikowe butelki, przerabiając je w różne, użyteczne przedmioty, np. żyrandole, doniczki, świeczniki, a nawet biżuterię, itp. Formy powstałe w trakcie dwóch wspomnianych warsztatów będzie można później obejrzeć na wystawie, która zostanie zaprezentowana podczas Święta Bydgoskiego Przedmieścia. Tego Święta będzie również dotyczyć trzecia akcja artystyczna pt. „MOSTY”. W jej organizację zaangażowane będą również dzieci ze Stowarzyszenia „Wędka” (reprezentujące Starówkę) oraz uczestnicy organizowanej przez tARTak Akademii Wyobraźni (reprezentujące Bydgoskie Przedmieście). Część warsztatowa będzie polegać na wspólnym skonstruowaniu z desek niewielkiego mostu, który następnie zostanie pomalowany kolorowymi farbami, a potem przeniesiony do Parku Bydgoskiego na miejsce nieistniejącego już mostu. Pracy warsztatowej będzie towarzyszyć refleksja nad wieloraką symboliką formy. Most ma symbolizować nie tylko współpracę dzielnic, ale i pomost między szarą codziennością życia a barwnym światem wyobraźni i marzeń, co będzie również bliskie idei Święta Bydgoskiego Przedmieścia. Czwarta akcja artystyczna odbędzie się w Dniu Dziecka i będzie angażować całe rodziny. W jej trakcie dziadkowie, rodzice i dzieci pod okiem instruktorów będą razem konstruować artystyczne latawce. Tym samym będzie to wydarzenie promujące twórcze i zarazem rodzinne formy spędzania wolnego czasu. Cykl zajęć zakończy artystyczne wydarzenie pt. „Taniec świateł”, poprzedzone warsztatami tworzenia lampionów ze sznurka.

Autor projektu i Beneficjent Mikrowsparcia: Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych tARTak

Anielski punkt twórczy

Plenerowe warsztaty „Anielski punkt twórczy” skierowane są do dzieci ich rodziców (opiekunów) mieszkających na toruńskiej Starówce. Zajęcia artystyczne odbędą się na Starówce gdzie powstanie „anielski punkt twórczy”, przy którym zarówno dzieci jak i ich rodzice będą mieli możliwość wykonać anioła w glinie lub na papierze. Istotnym punktem będzie stworzenie artystycznego „pleneru” Anielskiego punktu twórczego, gdzie nie tylko będzie można spotkać się ze sztuką, ale ją samemu tworzyć. Inspiracją do stworzenia takiej akcji jest oczywiście symbol anioła w herbie toruńskim. Głównym celem zajęć twórczych jest rozbudzenie wrażliwości plastycznej i poznanie współczesnych technik malarskich i rzeźbiarskich. Zajęcia poprzez twórczą zabawę wprowadzą dzieci w świat barwy i bryły. W czasie warsztatów dzieci poprzez swoją twórczość rzeźbiarską i malarską będą miały możliwość wyrazić swoje fantazje przekazując swoje emocje (radości, marzenia) wyrażą siebie w sposób spontaniczny i naturalny. Twórcza praca w materiale takim jak glina usprawnia czynności manualne dziecka. Dzięki warsztatom powstaną oryginalne prace malarskie i rzeźbiarskie ukazujące anioły, które staną się jednocześnie prezentami dla dzieci zarówno od ich rodziców, opiekunów, ale też symbolicznie od Miasta Torunia. Cześć prac zostanie pokazana na wystawie np. Krzywej Wieży a cześć znajdzie swoje miejsce w domach dzieci.

Autor projektu i Beneficjent Mikrowsparcia: Piotr Florianowicz

3 x CERAMIKA — NARRATIO PRIMA

Przedsięwzięcie to międzynarodowa wystawa i warsztaty ceramiczne inspirowane heliocentryczną teorią wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika. Autorami wystawy będą artyści z trzech krajów: Dariusz Przewięźlikowski — Polska, Tineke Hoogendam — Holandia i Rytis Konstantynavicius — Litwa. Artyści spotykają się w Toruniu w Autorskiej Pracowni Ceramicznej Fabryka Snów, wspólnie przygotowują pracę do wystawy oraz przeprowadzają otwarte warsztaty ceramiczne o tematyce kopernikańskiej. Uczestnicy wystawy są jednocześnie instruktorami warsztatów kierowanych do mieszkańców dzielnicy Bydgoskie Przedmieście. Narratio Prima — interpretacja dzieła Mikołaja Kopernika zainspirowała twórców do pierwszego wspólnego kroku w dziedzinie sztuki ceramicznej. Wystawa w Toruniu wpisuje się w obchody roku kopernikańskiego. Warsztaty otwarte odbędą się 01.06.2013 godz. 10.00 -14.00 na Bydgoskim Przedmieściu.

Autor projektu i Beneficjent Mikrowsparcia: Dariusz Przewięźlikowski

Książka dla dzieci: NA GADY NIE MA RADY

W ramach projektu zostanie wydana książka toruńskiej poetki Izy Niewiadomskiej – Labiak pt. „Na gady nie ma rady” napisana z myślą o najmłodszym czytelniku. Książka zawiera rymowane opowieści-bajki przekazujące młodemu czytelnikowi treści ponadpokoleniowe i uniwersalne wartości. Przedsięwzięcie zakłada przeprowadzenie szeregu spotkań autorskich skierowanych do dzieci z toruńskich przedszkoli oraz uczniów toruńskich szkół podstawowych. Na czerwiec 2013 r. zaplanowano również spotkania autorskie w filii Książnicy Kopernikańskiej nr 1 w Toruniu.

Autor projektu i Beneficjent Mikrowsparcia: Iza Niewiadomska – Labiak

Jedna jaskółka wiosnę czyni

Projekt „Jedna jaskółka wiosnę czyni” to akcja artystyczna w przestrzeni publicznej polegająca na zamontowaniu przez artystkę małych form rzeźbiarskich  — „jaskółczych gniazd” w wybranych miejscach na Bydgoskim Przedmieściu. Wybrane ze względu na ciekawą historię, wartość zabytkową i historyczną miejsca, w których umieszczone zostaną gniazda, będą razem tworzyć szlak umożliwiający subiektywne zwiedzanie Bydgoskiego Przedmieścia. Te mikro-interwencje, wykonane z wielokolorowych styropianowych kulek będą zdobić, ale również zachęcać do refleksji poprzez bogatą symbolikę i skojarzenia z tymi, żyjącymi wśród ludzkich domostw ptakami.

Autor projektu i Beneficjent Mikrowsparcia: Olga Szczechowska

Gra miejska – Kopernikańskimi śladami

W ramach projektu. zostanie zorganizowana Gra miejska – Kopernikańskimi śladami. Celem projektu jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka, przede wszystkim rozwoju kulturowego, intelektualnego i fizycznego oraz promowanie dziedzictwa kulturowego naszego miasta. Gra będzie skierowana do dzieci i młodzieży w wieku 13 – 19 lat.

Autor projektu i Beneficjent Mikrowsparcia: Joanna Babis

Galeria nad Wisłą (przygotowanie do kulturalnego sezonu na 2013)

Projekt zakłada przygotowanie wystawy otwarcia “Galerii nad Wisłą” inaugurującej sezon 2013. Galeria nad Wisłą od kilku lat pozostaje na uboczu życia artystycznego Torunia bez stałego programu wystawienniczego i regularnych działań artystycznych. Toruńscy artyści świadomi potencjału tego miejsca, klimatu i możliwości kreatywnego działania, postanowili nadać GnW nowy charakter i uczynić z niej ważne i aktywne miejsce na mapie życia kulturalnego Torunia.

Autor projektu i Beneficjent Mikrowsparcia: Arkadiusz Tadych

Katarzynka odkrywa Toruń

W ramach projektu wydany zostanie przewodnik po Toruniu skierowany do najmłodszego czytelnika. „Katarzynka odkrywa Toruń” to opowieść o toruńskim pierniczku — Katarzynce — która w magiczną noc święta muzyki postanawia zobaczyć, gdzie mieszka. W ten sposób poznajemy Dwór Artusa, z którego piernikowa Katarzynka wyrusza na spacer po toruńskiej Starówce, zapuszczając się na Bydgoskie Przedmieście. Przeplatana anegdotami i legendami oraz faktami historycznymi bajka zostanie zilustrowana zdjęciami przedstawiającymi zabytki. Wydrukowane egzemplarze książki zostaną rozdane dzieciom, które nieszczęśliwie przebywają w szpitalu, by w dniu dziecka chociaż w ten sposób wywołać na ich twarzach uśmiech, zająć ich myśli czymś ciekawym, pobudzić do kreatywnego spędzania czasu i planowaniu własnych wycieczek dla swoich rodzin po wyjściu ze szpitala.

Autor projektu i Beneficjent Mikrowsparcia: Anna Maria Trawińska

Reprint

Inspiracją dla projektu „Reprint” stała się toruńska pocztówka z lat 70-tych XX wieku przedstawiająca widok z Jordanek na bloki Osiedla Młodych. Pomimo swej niewątpliwej atrakcyjności obrazek ten stanowi jedynie tło; uwagę oglądającego pocztówkę przykuwają nie wspomniane budynki a znajdująca się na pierwszym planie plenerowa instalacja. Oto pośród zieleni traw, młodych drzewek i krzewów posadzonych na obrzeżach Jordanek wyrastają czerwone i białe kule ustawione na sześciennych postumentach w tych samych kolorach. Biała kula na czerwonym cokole, czerwona na białym, biała na białym, sześć kul, każda osadzona na sześciennej podstawie. W oddali widać inną plenerową rzeźbę — tzw. tulipana — ulokowanego na ulicznej wysepce rozdzielającej pasy jezdni Alei 700-lecia. Obecnie obiekt wymaga prac konserwatorsko-renowacyjnych.. Celem projektu jest naprawa plenerowej rzeźby.

Autor projektu i Beneficjent Mikrowsparcia: Cezary Lisowski

Dziennik Podróży z „Ostatnią Wieczerzą”

W ramach projektu odbędzie się wystawa fotogramów ilustrujących cykl instalacji opartych na dziele Leonardo da Vinci oraz skomplikowana instalacja „Ostatniej wieczerzy” zainscenizowana przy pomocy specjalnie zaprojektowanych kostiumów, „ożywiona” światłem i dźwiękiem i umiejscowiona w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni Dworu Artusa. Wystawa rozpocznie się pod koniec czerwca i potrwa do początku sierpnia.

Autor projektu i Beneficjent Mikrowsparcia: Jerzy Murawski


Miasto Toruń Toruńska Agenda Kulturalna Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Studio Druku Kartel Press SA DMI Media