Polityka prywatności

28 stycznia 2020 roku zakończono ocenę wniosków złożonych w ramach naboru 1/2020 Programu Mikrowsparcie.

Łącznie w ramach naboru wpłynęło 28 wniosków. Wnioski zostały ocenione pod względem formalnym, merytorycznym i strategicznym. Wnioski, które uzyskały poprawną ocenę formalną, zostały przekazane komisji oceniającej projekty. Wsparcie uzyskało 11 projektów kulturalnych, zatwierdzonych przez Dyrektora Toruńskiej Agendy Kulturalnej.

Szczegółowe wyniki naboru:

Mikrowsparcie
Wyniki naboru 1/2020 (28.01.2020)


Miasto Toruń Toruńska Agenda Kulturalna Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Studio Druku Kartel Press SA DMI Media