Polityka prywatności

Już na początku 2020 roku ruszy nabór na wnioski na działania edukacyjne, festiwale, koncerty czy wystawy w ramach programu Mikrowsparcia. Nabór wniosków na projekty odbywające się pomiędzy 1 lutego a 30 czerwca 2020 roku potrwa tylko do 19 stycznia. Łącznie można zyskać dofinansowanie rzeczowe do kwoty 2500 złotych!

Projekt stanowi konkursowy system wsparcia rzeczowego dla organizatorów wydarzeń kulturalnych, w ramach którego osoby fizyczne, grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe przygotowujące wydarzenia kulturalne na terenie Torunia mogą ubiegać się o pomoc przy zakupie przedmiotów i usług niezbędnych do realizacji swoich inicjatyw. O tym, kto takie wsparcie uzyska zadecyduje komisja konkursowa. Organizatorzy wydarzeń kulturalnych mogą ubiegać się o wsparcie rzeczowe do kwoty 2500 złotych.

W ubiegłym roku dzięki programowi Mikrowsparcie zrealizowano szereg ciekawych projektów odbywających się na preferowanych według naboru toruńskich osiedlach. Wśród nich znalazły się m.in.: wystawa „Przywróćmy pamięć o Chełmionce” z Chełmińskiego Przedmieścia, koncert finałowy „Tak Brzmi Toruń”, który podsumowywał cykl warsztatów dla muzyków i managerów zespołów, Plexsound Festival 2019 w HRPP Pamela, plastyczne warsztaty „Ilustracje z Bielaw” czy cykl spotkań fotograficzno-plastycznych „Mój album — moja historia”, które odbywały się w wybranych szkołach podstawowych na osiedlach Stawki oraz Podgórz, a także wiele innych!

Do kiedy trwa nabór?

Nabór 1/2020 potrwa od 1 do 19 stycznia 2020 roku. Po tym terminie poprawnie zgłoszone wnioski zostaną poddane ocenie merytorycznej. Wyniki naboru poznamy natomiast 31 stycznia 2020 roku!

Gdzie składać wniosek?

Wnioski należy składać w serwisie internetowym programu. Wnioski złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane. Załączniki do wniosku można składać w sekretariacie Toruńskiej Agendy Kulturalnej w zamkniętej kopercie opatrzonej tytułem projektu. Osiedla preferowane w ramach naboru: Rubinkowo, Jakubskie-Mokre, Wrzosy, Chełmińskie Przedmieście, Bydgoskie Przedmieście, Staromiejskie.

W przypadku pytań dotyczących programu, wniosku lub formularza prosimy o kontakt pod numerem telefonu 604 762 720 albo adresem e-mail: mikrowsparcie@tak.torun.pl.


Miasto Toruń Toruńska Agenda Kulturalna Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Studio Druku Kartel Press SA DMI Media