Polityka prywatności

3 lipca 2019 roku zakończono ocenę wniosków złożonych w ramach naboru 2/2019 Programu Mikrowsparcie.

Łącznie w ramach naboru wpłynęło 16 wniosków. Wnioski zostały ocenione pod względem formalnym, merytorycznym i strategicznym. Wnioski, które uzyskały poprawną ocenę formalną, zostały przekazane komisji oceniającej projekty. Wsparcie uzyskało 11 projektów kulturalnych, zatwierdzonych przez Dyrektora Toruńskiej Agendy Kulturalnej.

Mikrowsparcie
Wyniki naboru 2/2019

Wyniki naboru 2/2019


Miasto Toruń Toruńska Agenda Kulturalna Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Studio Druku Kartel Press SA DMI Media