Polityka prywatności

18 lutego 2019 roku zakończono ocenę wniosków złożonych w ramach naboru 1/2019 Programu Mikrowsparcia.

Łącznie w ramach naboru wpłynęły 32 wnioski, które zostały ocenione pod względem formalnym, merytorycznym i strategicznym. Wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę formalną, zostały przekazane komisji oceniającej projekty. Wsparcie uzyskało 10 projektów kulturalnych, zatwierdzonych przez Reprezentanta Zarządcy Toruńskiej Agendy Kulturalnej.

Szczegółowe wyniki naboru:

Mikrowsparcie 2019
Wyniki naboru 1/2019 (18-02-2019)


Miasto Toruń Toruńska Agenda Kulturalna Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Studio Druku Kartel Press SA DMI Media