Przebywasz w serwisie archiwalnym. Zapraszamy na aktualną stronę ➔

Toruńska Agenda Kulturalna

Jesteś tutaj: Projekty » Kulturalny hub Bydgoskiego Przedmieścia w Toruniu

Kulturalny hub Bydgoskiego Przedmieścia w Toruniu

Tytuł projektu:

Kulturalny hub Bydgoskiego Przedmieścia w Toruniu

Program Operacyjny:

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020
 • Oś priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
 • Działanie 6.5 „Rozwój potencjału endogenicznego regionu”

Dane finansowe:

 • Koszt całkowity: 8 456 404,80 zł
 • Koszty kwalifikowane: 6 732 904,28 zł
 • Kwota dofinansowania: 5 722 968,63 zł
 • Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Realizator:

 • Lider – Toruńska Agenda Kulturalna
 • Partner – Gmina Miasta Toruń

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

30.06.2020 r.

Termin realizacji z umowy o dofinansowanie:

1.01.2019 r. – 31.12.2021 r.

Opis projektu:

Projekt polega na gruntownej renowacji zabytkowego obiektu o konstrukcji szkieletowej, położonego przy ulicy Bydgoskiej 50 w Toruniu i jego dostosowaniu do pełnienia funkcji kulturalnej, turystycznej, edukacyjnej i społecznej, poprzez przekształcenie w tzw. „kulturalny hub”. Będzie to nowoczesne, atrakcyjne dla turystów i mieszkańców centrum kulturalne, oferujące szeroki zakres wydarzeń — od dużych imprez międzynarodowych, poprzez liczne mniejsze wydarzenia, aż po ofertę lokalną, skierowaną do mieszkańców dzielnicy. Planowane są dwa etapy inwestycji: prace remontowo-konserwatorskie oraz wyposażenie obiektu.

I etap – prace remontowo-konserwatorskie:

 1. Prace elewacyjne (w tym tynkarskie).
 2. Prace dekarskie.
 3. Termomodernizacja budynku od wewnątrz.
 4. Wymiana tynków wewnętrznych.
 5. Prace budowlano-konstrukcyjne:
  • wzmocnienie istniejących, drewnianych belek stropowych,
  • wykonanie stalowych ram wzmacniających,
  • wyburzenie ścian działowych,
  • naprawa ściany zewnętrznej,
  • termomodernizacja i hydroizolacja,
  • montaż schodów,
  • wymiana warstw posadzki,
  • podbicie fundamentów.
 6. Budowa instalacji wewnętrznych.

II etap – wyposażenie:

 1. Zakup wyposażenia do biur, magazynów, apartamentów, zaplecza socjalnego i sanitarnego.
 2. Zakup wyposażenia do studia fotograficzno-filmowego i sali konferencyjnej.
 3. Zakup sprzętu specjalistycznego.
 4. Zakup sprzętu audiowizualnego.
 5. Zakup sprzętu technicznego do pracowni artystycznej.

Realizowana w odrestaurowanym obiekcie oferta kulturalna i program działań pozwoli w pełni wykorzystać zrewitalizowany budynek i wpłynie na aktywizację społeczną w dzielnicy oraz przyciągnie turystów odwiedzających Toruń.

W wyniku realizacji projektu powstanie 6 nowych miejsc pracy w wymiarze pełnego etatu (2 etaty w trakcie realizacji projektu oraz 4 po zakończeniu realizacji).

Dane kontaktowe realizatora:

Toruńska Agenda Kulturalna
ul. Marii Konopnickiej 13/4
87-100 Toruń

Dane do wystawiania faktur:

Toruńska Agenda Kulturalna
ul. Pod Krzywą Wieżą 1
87-100 Toruń

Koordynator projektu:

Małgorzata Siwik
m.siwik@tak.torun.pl
tel. kom.: 882-425-870

Specjalista ds. techniczno-administracyjnych:

Sebastian Richert
s.richert@tak.torun.pl
tel. kom.: 668-873-061

* * *

Metryczka projektu

 • Okres programowania:  Okres programowania 2014–2020
 • Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020
 • Typ projektu: Projekt konkursowy
 • Tematyka projektu: Dziedzictwo kulturowe, Infrastruktura kulturalna
 • Realizator:  Toruńska Agenda Kulturalna

  «   Wstecz


Instytucja finansowana ze środków Gminy Miasta Toruń
Partnerzy Toruńskiej Agendy Kulturalnej
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego EEA Grants Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej Kreatywna Europa: Kultura Spectrum 2016 — Transnational Light Mixdoor Erasmus+ Anna Lindh Foundation Fundacja im. Anny Lindh Polska Polski Związek Motorowy enova Agencja Nowa Targi Toruńskie Infocomp DMI Media Grande Coffee
Google+