Przebywasz w serwisie archiwalnym. Zapraszamy na aktualną stronę ➔

Toruńska Agenda Kulturalna

Wizjonerzy poszukiwani

Wtorek, 28 lutego 2017 r.

Festiwal Wizje jest próbą przybliżenia sztuki współczesnej i wyjścia z nią w przestrzeń publiczną, co daje możliwość interakcji z mieszkańcami Torunia, zwłaszcza tymi, którzy na co dzień nie uczestniczą aktywnie w życiu kulturalnym miasta. Instalacje artystyczne o wysokich walorach artystycznych odwołują się zarówno do architektury i miejsca, ale i tradycji, przeszłości, doświadczenia ludzkiego — wszystkiego, co kształtowało istniejący miejski świat. Projekty będą stanowiły integralną całość z wybranymi lokalizacjami, wchodząc z nimi w chwilowe reakcje, wysyłając bodźce, współgrając lub zaburzając.

Open call skierowany jest do osób pełnoletnich — przede wszystkim uczniów i studentów szkół artystycznych w Toruniu. Prace powinny stanowić artystyczną wizję przestrzenną nawiązującą do idei i hasła przewodniego tegorocznej edycji Festiwalu — „Przywidzenia”, być stworzone z myślą o funkcjonowaniu w precyzyjnie określonym miejscu (site-specific). Wspomniana wyżej przestrzeń przeznaczona na prezentacje tegorocznych interwencji artystycznych jest dokładnie zarysowana na poniższej mapie:

„Wizje” są pewnego rodzaju zderzeniem. To konfrontacja pomiędzy tym, co zastane i ciągłe, a tym, co ulotne i efemeryczne. To z jednej strony gotyckie stare miasto, niezmienne i trwałe w swej formie od setek lat, a z drugiej strony współczesne, artystyczne interwencje pojawiające się i znikające w trakcie zaledwie kilku dni. „Wizje” są tego spotkania efektem — spojrzeniem na miejską perspektywę i przetworzeniem widzianej rzeczywistości. Dotarciem głębiej niż sięga powierzchowne wejrzenie. Przywidzenia, majaki, zaburzenia przestrzeni, iluzja — to zalewie część tego, co uchwycić można patrząc na wylot, docierając do drugiego dna, dostrzegając to, czego nie widzą inni — przybliża ideę Festiwalu jego kuratorka Matylda Sałajewska.

Zgłaszane instalacje artystyczne powinny być odporne na działanie wody oraz warunków atmosferycznych (słońce, deszcz, wiatr). Zgłoszenie musi zawierać:

  1. tytuł i opis słowny pomysłu lub idei pracy w kilku zdaniach (do 1000 znaków),
  2. widok projektowanej instalacji z trzech stron (pliki w formacie PDF, w sumie do 20 MB objętości),
  3. listę materiałów koniecznych do wykonania instalacji,
  4. notę biograficzną autora(ów).

Zgłoszenia w formie elektronicznej, z hasłem „Wizjonerzy” w temacie maila, należy przysyłać pocztą elektroniczną na adres: a.pospieszynska@tak.torun.pl. Termin na przesłanie zgłoszenia upływa w poniedziałek, 20 marca 2017 roku, o godzinie 12.00. Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone mailem zwrotnym od przedstawiciela organizatora. Niedopuszczalne jest zgłaszanie projektów w imieniu osób trzecich. Zgłaszane projekty mogą być realizowane indywidualnie lub zespołowo. Wybrane projekty zostaną zaprezentowane podczas Festiwalu Wizje w Toruniu, w dniach 6–9 lipca 2017 r.

Osobą wskazaną do kontaktu ze strony organizatora jest Aleksandra Pospieszyńska: tel. 662 072 845, e-mail: a.pospieszynska@tak.torun.pl.

Zmotoryzowanych uczestników wydarzeń informujemy o możliwości skorzystania z parkingu strzeżonego partnera Toruńskiej Agendy Kulturalnej — Polskiego Związku Motorowego — pod mostem drogowym im. Józefa Piłsudskiego, przy ulicy Bulwar Filadelfijski 11/15.

  «   Wstecz


Instytucja finansowana ze środków Gminy Miasta Toruń
Partnerzy Toruńskiej Agendy Kulturalnej
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego EEA Grants Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej Kreatywna Europa: Kultura Spectrum 2016 — Transnational Light Mixdoor Erasmus+ Anna Lindh Foundation Fundacja im. Anny Lindh Polska Polski Związek Motorowy enova Agencja Nowa Targi Toruńskie Infocomp DMI Media Grande Coffee
Google+