Przebywasz w serwisie archiwalnym. Zapraszamy na aktualną stronę ➔

Toruńska Agenda Kulturalna

Festiwal Sztuki Faktu: zapraszamy do udziału w konkursie „Moja mała ojczyzna”

Poniedziałek, 2 marca 2015 r.

Niezwykłe miejsca, wyjątkowi ludzie w mieście i regionie — na poświęcone im wideoreportaże w otwartym konkursie „Moja mała ojczyzna”, organizowanym w ramach III Festiwalu Sztuki Faktu, czekamy do 6 marca 2015 r.

Do udziału zapraszamy wszystkich mieszkańców Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego, ludzi różnych zawodów i w różnym wieku. Bardzo liczymy na udział studentów wyższych uczelni, w szczególności — Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Tematem konkursowych reportaży mają być Toruń i Ziemia Kujawsko-Pomorska. Najlepsze reportaże zostaną pokazane podczas III Festiwalu Sztuki Faktu, a ich autorom zostaną uroczyście wręczone dyplomy i nagrody z rąk gospodarzy festiwalu.

Dla chętnych uczestników konkursu „Moja mała ojczyzna” zostaną zorganizowane w Toruniu bezpłatne warsztaty reportażu, które wprowadzą reporterów-amatorów w gatunek wideoreportażu, pokazując wszystkie etapy jego powstawania — osoby, które zgłosiły lub jeszcze zgłoszą chęć udziału w warsztatach, zostaną powiadomione o miejscu i terminie indywidualnie. Warsztaty poprowadzą doświadczeni reporterzy telewizyjni, m.in. Jacek Snopkiewicz — dyrektor Akademii Telewizyjnej TVP.

Zapoznają oni uczestników zajęć ze sposobami wyszukiwania i dokumentowania tematów, docierania do interesujących środowisk i bohaterów, z różnymi metodami montażu i prezentacji materiału w programach telewizyjnych. Wszystkie elementy procesu twórczego zostaną omówione na przykładach najlepszych reportaży wyemitowanych w TVP. W ramach przygotowania do konkursu, podczas warsztatów będą poddane analizie konkretne tematy z regionu Pomorza i Kujaw, zaproponowane przez uczestników i prowadzących warsztaty.

Jak wziąć udział w konkursie?

  • Uczestnicy przystępują do konkursu, wysyłając formularz zgłoszeniowy pocztą elektroniczną (e-mail: festiwal.konkurs@tvp.pl) lub tradycyjną (decyduje data wpływu) na adres Akademia Telewizyjna TVP, ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Toruń”.
  • Autor może zgłosić jeden wideoreportaż. Wideoreportaż może być pracą wspólną. Do oceny zostaną zakwalifikowane wideoreportaże, których czas trwania nie przekracza 10 minut. Prace niezgodne z regulaminem konkursu nie będą oceniane.
  • Przekazanie wideoreportażu musi nastąpić do dnia 10 kwietnia 2015 r. za pośrednictwem serwisów YouTube lub WeTransfer, wraz z jednoczesnym dostarczeniem pocztą elektroniczną (e-mail: festiwal.konkurs@tvp.pl) odsyłacza umożliwiającego odtworzenie przesłanego wideoreportażu. W treści e-maila należy umieścić metrykę.

Szczegółowe informacje znajdują się w serwisie internetowym Festiwalu Sztuki Faktu.

* * *

Organizatorami 3. edycji Festiwalu Sztuki Faktu są Miasto Toruń, Toruńska Agenda Kulturalna i Telewizja Polska. W komitecie honorowym Festiwalu Sztuki Faktu zasiadają Juliusz Braun, Prezes Zarządu Telewizji Polskiej oraz Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia. Festiwal jest współfinansowany ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

  «   Wstecz


Instytucja finansowana ze środków Gminy Miasta Toruń
Partnerzy Toruńskiej Agendy Kulturalnej
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego EEA Grants Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej Kreatywna Europa: Kultura Spectrum 2016 — Transnational Light Mixdoor Erasmus+ Anna Lindh Foundation Fundacja im. Anny Lindh Polska Polski Związek Motorowy enova Agencja Nowa Targi Toruńskie Infocomp DMI Media Grande Coffee
Google+