Przebywasz w serwisie archiwalnym. Zapraszamy na aktualną stronę ➔

Toruńska Agenda Kulturalna

At Home in Europe

Poniedziałek, 13 stycznia 2014 r.

„At Home in Europe” to projekt, którego idea połączyła młodych ludzi z Łotwy, Portugalii i Polski chcących aktywnie włączyć się w życie swoich społeczności na poziomie lokalnym i europejskim. Licealiści oraz młodzież studiująca dziennikarstwo i komunikację społeczną, europeistykę oraz marketing, zaangażowana w działania artystyczne, postanowiła stworzyć kampanię promocyjną zachęcającą do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

Działania projektowe rozpoczęły się 1 lipca 2013 roku i potrwają do 31 lipca 2014 roku. Międzynarodowe warsztaty odbędą się w trzech europejskich miastach: Toruniu (13–18.01.2014), Rydze (04–09.03.2014) i Lizbonie (22–27.04.2014). W ramach projektu odbędą się zajęcia integracyjne, warsztaty, spotkania z ekspertami oraz działania teatralne i liczne akcje ambientowe (przykładowo, w ramach projektu, młodzież przygotuje własny lip dub), które będą kontynuowane przez młodzież w trakcie trwania projektu. Do udziału w projekcie – obok samej młodzieży – zostali zaproszeni eksperci ds. Unii Europejskiej oraz marketingu, dzięki którym młodzież uzyska niezbędną wiedzę dotyczącą struktur unijnych, a także zdobędzie potrzebne kompetencje niezbędne do zaplanowania kampanii promocyjnej.

Bardzo ważnym elementem projektu będą spotkania z posłami zasiadającymi w Parlamencie Europejskim, którzy podpowiedzą młodzieży jak stworzyć własną petycję do instytucji unijnej. Pod okiem doświadczonych animatorów kultury młodzież przygotuje akcje ambientowe skierowane do lokalnej społeczności swoich miast. Zdobyta w ten sposób wiedza i umiejętności umożliwią młodzieży stworzenie i realizację kompleksowej kampanii promocyjnej ukierunkowanej na zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Efektem realizacji projektu będzie rozbudzenie w młodzieży poczucia świadomości obywatelstwa europejskiego i uświadomienie jej jak ważny w kreowaniu demokracji jest głos młodego pokolenia.

 • Dotacja otrzymana z programu „Młodzież w Działaniu”: 40 980 €
 • Lider projektu: Toruńska Agenda Kulturalna
 • Partnerzy:
  • Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych MOTYKA – POLSKA
  • Associação CHECK-IN – Cooperação e Desenvolvimento – PORTUGALIA
  • Kekavas novada pašvaldbas Kultras aentra (Kekava Municipality Culture Agency) – ŁOTWA
  • Piedzivojumu parks – ŁOTWA

Młodzież w działaniuTen projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ten materiał odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji.

  «   Wstecz


Instytucja finansowana ze środków Gminy Miasta Toruń
Partnerzy Toruńskiej Agendy Kulturalnej
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego EEA Grants Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej Kreatywna Europa: Kultura Spectrum 2016 — Transnational Light Mixdoor Erasmus+ Anna Lindh Foundation Fundacja im. Anny Lindh Polska Polski Związek Motorowy enova Agencja Nowa Targi Toruńskie Infocomp DMI Media Grande Coffee
Google+