Przebywasz w serwisie archiwalnym. Zapraszamy na aktualną stronę ➔

Toruńska Agenda Kulturalna

Otwarcie wystawy fotograficznej Tomasza Sobeckiego „Polskie Miasta” w Chicago

Wtorek, 20 sierpnia 2013 r.

Wyjątkową wystawę prac toruńskiego fotografika Tomasza Sobeckiego zatytułowaną „Polskie Miasta” można podziwiać w James R. Thomson Center w Chicago. Wystawa, której współorganizatorem jest Toruńska Agenda Kulturalna, prezentuje w niekonwencjonalny sposób piękne, polskie miasta — w tym Toruń.

Na fotografiach zostały zaprezentowane Warszawa, Lublin, Toruń, Poznań, Szczecin, Łódź, Płock, Sandomierz, Wrocław, Kraków, Olsztyn, Zamość i Gdańsk. Fotografie, z wykorzystaniem najnowszych możliwości komputera zostały — na zaproszenie autora i we współpracy z nim — przetworzone przez artystę plastyka Jacka Nawrockiego. W myśl koncepcji Jacka Nawrockiego fotografie są modyfikowane przez nadanie rzeczywistych kolorów oraz wprowadzenie dodatkowych linii w płaszczyźnie nieba.

Miasta są przestrzenią kulturową zdominowaną przez działalność człowieka. Ich funkcjonalność, kształt urbanistyczny oraz wymiar estetyczny pokolenia mieszkańców zawdzięczają sobie. To właśnie od mieszkańców i ich władz zależał i zależy komfort codziennego życia oraz odbijający się w architekturze i pomnikach poziom zamożności i duchowości epoki — wyjaśnia autor fotografii, Tomasz Sobecki.

Przez ogólnodostępną część miejsca wystawy przewija się każdego dnia ponad 10 tysięcy osób. Budynek, będący siedzibą Gubernatora i Skarbnika Stanu Illinois oraz innych instytucji, z uwagi na swoją bardzo nietypową architekturę odwiedzany jest też przez znaczącą liczbę turystów.

Otwarcie wystawy z udziałem ważnych osobistości Chicago, szczególnie obecnego Skarbnika Stanu Illinois i jednocześnie kandydata na senatora USA, oraz Konsula Generalnego RP nastąpi dzisiaj, 20 sierpnia 2013 roku o godzinie 11.00 czasu chicagowskiego.

Fotorelacja z otwarcia wystawy

  «   Wstecz


Instytucja finansowana ze środków Gminy Miasta Toruń
Partnerzy Toruńskiej Agendy Kulturalnej
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego EEA Grants Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej Kreatywna Europa: Kultura Spectrum 2016 — Transnational Light Mixdoor Erasmus+ Anna Lindh Foundation Fundacja im. Anny Lindh Polska Polski Związek Motorowy enova Agencja Nowa Targi Toruńskie Infocomp DMI Media Grande Coffee
Google+