Przebywasz w serwisie archiwalnym. Zapraszamy na aktualną stronę ➔

Toruńska Agenda Kulturalna

Warsztaty plastyczne „Entliczek pentliczek twórczy stoliczek”

Wtorek, 9 października 2012 r.

W ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury +” Toruńska Agenda Kulturalna prowadzi cykl warsztatów plastycznych skierowanych do dzieci i młodzieży.

Linoryt, instalacja, kolaż — to jedynie niektóre z technik plastycznych, które poznają dzieci i młodzież podczas warsztatów prowadzonych przez toruńskich twórców Katarzynę Skrobałę i Piotra Florianowicza. Celem projektu jest przybliżenie sztuki gotyku, charakterystycznej dla architektury Torunia.

Podczas trwania warsztatów dzieci będą mogły poznać cechy charakterystyczne stylu gotyckiego, odkrywać podejmowane przez dawnych twórców problemy i rozwiązywać je w działaniach twórczych inspirowanych sztuką współczesną. W nowoczesnych technikach, takich jak instalacja, performance czy rysunek współczesny, uczestnicy warsztatów będą mogli przedstawić sztukę dawną — wyjaśnia Magdalena Jadczak-Myszka z Toruńskiej Agendy Kulturalnej.

Celem programu jest pokazywanie korelacji między sztuką dawną i współczesną. W ramach projektu, w październiku i listopadzie 2012 roku, zostanie przeprowadzonych 20 warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży z pięciu placówek edukacyjnych: Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza, Gimnazjum nr 2, Zespołu Szkół nr 28 w Toruniu, Zespołu Szkół nr 5 im. Arkadego Fiedlera oraz Szkoły Podstawowej nr 35. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy podsumowującej projekt, która odbędzie się w Krzywej Wieży.

Warsztaty plastyczne „Entliczek pentliczek twórczy stoliczek” realizowane są w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury +”, którego celami są poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy i komunikacji oraz wspieranie aktywności obywatelskiej.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu „Dom Kultury+. Edukacja artystyczna”

  «   Wstecz


Instytucja finansowana ze środków Gminy Miasta Toruń
Partnerzy Toruńskiej Agendy Kulturalnej
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego EEA Grants Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej Kreatywna Europa: Kultura Spectrum 2016 — Transnational Light Mixdoor Erasmus+ Anna Lindh Foundation Fundacja im. Anny Lindh Polska Polski Związek Motorowy enova Agencja Nowa Targi Toruńskie Infocomp DMI Media Grande Coffee
Google+