Przebywasz w serwisie archiwalnym. Zapraszamy na aktualną stronę ➔

Toruńska Agenda Kulturalna

Międzynarodowy Dzień Pokoju

Środa, 19 września 2012 r.

Warsztaty dla dzieci, występy muzyczne i taneczne oraz wystawa prac plastycznych uświetnią Międzynarodowy Dzień Pokoju, którego obchody odbędą się w najbliższy piątek, 21 września w godzinach od 12.00 do 14.00 na Rynku Staromiejskim w Toruniu, przed budynkiem „Domu Harcerza”.

Międzynarodowy Dzień Pokoju został proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1981 roku. Ideą, jaka przyświecała twórcom inicjatywy, było zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na potrzebę uczczenia i przestrzegania pokoju. ONZ w ten sposób wzywa wszystkie państwa do 24-godzinnego zawieszenia broni i wyrzeczenia się przemocy, konfliktów oraz wszelkich aktów wrogości. Zgromadzenie Ogólne zaprasza także corocznie państwa członkowskie, organy Narodów Zjednoczonych oraz regionalne i pozarządowe organizacje do podejmowania wspólnych działań, których celem jest szerzenie idei pacyfizmu.

Podczas piątkowych obchodów Międzynarodowego Dnia Pokoju wystąpią soliści grupy muzycznej i tanecznej Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza”. Swoje umiejętności zaprezentuje zespół taneczny „Baby Jagi”, który działa w Toruniu już od 25 lat. Grupa wykorzystuje w swoich choreografiach muzykę klasyczną: Bacha, Mozarta, Bizeta, Vivaldiego, Czajkowskiego. Kompozycje taneczne budowane są w oparciu o techniki tańca współczesnego.

Symbolicznym akcentem piątkowego programu będzie „przesłanie pokoju”, podczas którego nad Rynkiem Staromiejskim uniesie się 150 balonów z dołączonymi do nich listami od dzieci. Bardzo interesująco zapowiada się także projekcja filmu „Kitaro Live in Yakushiji”, która odbędzie się o godz. 19.00 w Domu Muz, w ramach programu „My Music for Peace” Fundacji „Boryna”. Wstęp na projekcję jest bezpłatny.

Program „My Music for Peace” łączy ludzi z całego świata poprzez muzykę. Jego misją jest działanie na rzecz pokoju — leczenie świata z „choroby”, jaką jest wojna i przemoc. Kitaro to światowej sławy japoński instrumentalista, a projekcja jego koncertu, który miał miejsce w świątyni buddyjskiej Yakushiji, to hołd złożony ofiarom wszystkich wojen i wszelkiego rodzaju przemocy — wyjaśnia Mirosława Boryna z Fundacji „Boryna” Centrum Terapii Dźwiękiem i Muzyką.

Pokaz zostanie poprzedzony działaniami edukacyjnymi, prowadzonymi we współpracy z toruńskimi placówkami kulturalnymi i oświatowymi. Fundacja „Boryna” zaproponowała nauczycielom przeprowadzenie dyskusji na lekcjach na temat roli muzyki w tworzeniu pokoju na świecie i zachęcenia uczniów do plastycznego wyrażenia tej wizji. Prace plastyczne zostaną zaprezentowane na wystawie na Rynku Staromiejskim podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Pokoju.

Organizatorami wydarzenia są Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna, Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza”, Młodzieżowy Dom Kultury i Fundacja „Boryna” Centrum Terapii Dźwiękiem i Muzyką. W razie niepogody impreza zostanie przeniesiona do Domu Harcerza.

Międzynarodowy Dzień Pokoju
Plakat do pobrania

  «   Wstecz


Instytucja finansowana ze środków Gminy Miasta Toruń
Partnerzy Toruńskiej Agendy Kulturalnej
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego EEA Grants Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej Kreatywna Europa: Kultura Spectrum 2016 — Transnational Light Mixdoor Erasmus+ Anna Lindh Foundation Fundacja im. Anny Lindh Polska Polski Związek Motorowy enova Agencja Nowa Targi Toruńskie Infocomp DMI Media Grande Coffee
Google+